Behouden van vrijwilligers

We maken onderscheid tussen herkennen, erkennen, waarderen en belonen van vrijwilligers.

Herkennen
De inzet van vrijwilligers wordt gezien door de organisatie, ze zijn op de hoogte wie de vrijwilligers zijn en wat ze doen.

Erkennen
Het belang van vrijwilligerswerk wordt ingezien en vrijwilligers worden serieus genomen.

Waarderen
De organisatie laat zien dat ze waarde hecht aan de vrijwilligers door bijvoorbeeld een kaartje op de verjaardag of een jaarlijks feest om de vrijwilligers te bedanken.

Belonen
De vrijwilliger krijg een cadeau(bon), een kerstpakket of een andere materiële waardering voor zijn inzet.

Het is dus logisch om te beginnen met het zien van je vrijwilligers en hun waarde voor jullie organisatie! Zorg dat ook je collega’s dit inzien, zodat vrijwilligers zich allemaal gezien voelen. Pas daarna komen waarderen en belonen! Op een basis van herkenning en erkenning, is waardering en beloning authentiek.

We geven je 10 tips voor het binden van vrijwilligers binnen de organisatie.

Waarderen en belonen

Vraag aan 10 vrijwilligers hoe zij het liefst gewaardeerd worden en je krijgt waarschijnlijk 10 verschillende antwoorden. De ene zal kiezen voor een materiële beloning als welkome aanvulling op een kleine beurs, de ander stelt hier geen prijs op en wordt enthousiast van een feestje of persoonlijke begeleiding. 

Bijna alle vrijwilligers stellen prijs op een immateriële waardering, zoals een compliment, persoonlijke aandacht van een leidinggevende of een kaartje bij een bijzondere gelegenheid. 

Wie zijn de vrijwilligers in jouw organisatie? Hoe willen zij het liefst gewaardeerd worden? Hebben zij behoefte aan een sociale activiteit of juist liever iets dat zij niet in hun drukke agenda hoeven te passen? Is het voor hen belangrijk zich te kunnen ontwikkelen, of willen zij liever een schouderklopje van een wethouder of bekende Nederlander? 

De waardering voor de vrijwilligers in jouw organisatie begint bij een goed vrijwilligersbeleid

Motivatie en wensen 

Het is een goed idee om te kijken naar de motivaties van mensen om vrijwilligerswerk te doen. Daar ligt vaak ook de sleutel van hoe zij gewaardeerd willen worden.  

Ook is het belangrijk om rekening te houden met de groep waartoe zij behoren. Zo hebben jongeren andere wensen dan senioren en sportvrijwilligers hebben misschien weer andere wensen dan zorgvrijwilligers.

Hoe willen de vrijwilligers bij jouw organisatie gewaardeerd worden? Je kunt het ze gewoon vragen!

Vrijwilligerswaardering: inspiratie en tips

Lees meer over vrijwilligerswaardering in het document Tips voor het waarderen en belonen van vrijwilligers.

In het blog Nationale Vrijwilligersdag vind je naast inspiratie en leuke voorbeelden over het waarderen van vrijwilligers een verdieping op herkennen, erkennen, waarderen en belonen.

Voordelig zwempasse-partout

De gemeente Eindhoven wil iedereen die actief vrijwilliger is bij een organisatie / initiatief in Eindhoven graag extra bedanken voor hun inzet als vrijwilliger. Zij kunnen, met een kleine bijbetaling, gebruik maken van een zwempasse-partout waarmee voordelig gezwommen kan worden bij het ir. Ottenbad en bij Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep. 

Jouw vrijwilliger kan de waardebon voor dit passe-partout aanvragen via Eindhoven Doet

Onderscheidingen

De gemeente Eindhoven kent een onderscheiding voor vrijwilligerswerk. Deze onderscheiding kan worden toegekend als blijk van waardering voor personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt met vrijwilligerswerk in het belang van de Eindhovense gemeenschap. 

Afhankelijk van het aantal jaren dat men actief is geweest, wordt een penning (bij 12,5 jaar vrijwilligerswerk) of een oorkonde (bij 25 jaar vrijwilligerswerk) toegekend. Meer informatie over de penning, oorkonde en koninklijke onderscheiding vind je op de site van de gemeente Eindhoven | Onderscheidingen.