Wetten en regels

Met welke wetten en regels moet je als (vrijwilligers-)organisatie rekening houden?

Vrijwilligerswerk en uitkeringen

Een veel gehoorde vraag is: 'Mag ik vrijwilligerswerk doen als ik een uitkering heb?’  In principe mogen mensen die een uitkering ontvangen vrijwilligerswerk doen. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Deze variëren per uitkerende instantie en welke uitkering het betreft.

In zijn algemeenheid mag vrijwilligerswerk een betaalde baan niet in de weg staan en kansen op betaald werk niet verkleinen. Daarnaast wordt het werk uitgevoerd bij organisaties van algemeen nut zonder winstoogmerk die geen vennootschapsbelasting betalen en is er sprake van onbetaald werk.

Zie ook

Vrijwilligersvergoedingen

Vrijwilligersorganisaties mogen zelf beslissen of zij vrijwilligers een onkosten- en/of vrijwilligersvergoeding geven. De vergoedingen zijn wel aan regels gebonden, zowel van de belastingdienst als van uitkerende instanties. 

Regel het goed

Door de ingewikkelde regelgeving rondom vrijwilligersvergoedingen is het van belang dat vrijwilligersorganisaties voorkomen dat vrijwilligers in de problemen komen. Let op dat de vergoedingen niet hoger zijn dan wettelijk is toegestaan en houd een administratie bij.

Zie ook

Mag iedereen vrijwilligerswerk doen?

Voor vrijwilligerswerk gelden in grote lijnen dezelfde regels als voor betaald werk. 

Dat betekent dat kinderen geen vrijwilligerswerk mogen doen tot hun 12e en mensen zonder verblijfsvergunning of werkvergunning ook niet.

Lees meer ...

shutterstock_306055397 (2)

Welke organisaties mogen met vrijwilligers werken?

Volgens de rijksoverheid, KvK en belastingdienst kun je echt alleen vrijwilligerswerk doen bij een stichting, vereniging of ANBI.

We merken al jaren dat de realiteit van vrijwilligerswerk anders is, steeds meer andere organisatievormen en rechtspersonen bieden mensen de kans om vrijwilligerswerk te doen.

Lees meer ...

Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligers zijn onmisbaar, vrijwilligerswerk is niet zonder risico, risico’s worden niet altijd gedekt. Daarom heeft de gemeente Eindhoven voor vrijwilligers en organisaties in Eindhoven een collectieve verzekering afgesloten bij Centraal Beheer. 

Let op: jouw eigen afgesloten verzekering gaat altijd voor.

Arbowet

Vrijwilligers vallen in beginsel niet onder de werkingssfeer van de Arbowet. 

In sommige gevallen zijn de voorschriften uit de Arbowet echter wèl van toepassing. Het gaat hierbij om voorschriften die betrekking hebben op vrijwilligerswerk waaraan bijzondere gevaren verbonden zijn voor de gezondheid en veiligheid van de vrijwilligers. Ook voor kwetsbare groepen zijn aanvullende, beschermende maatregelen van kracht.

Op de website van het NOV staat meer informatie over veilige arbeidsomstandigheden (NOV).

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

De AVG geldt voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens verwerken.

Lees meer over de AVG 

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Per 1 juli 2021 geldt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Alle verenigingen en stichtingen moeten dan aan de wet voldoen. 

De WBTR is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen.

Lees meer over de WBTR