Vrijwilligersbeleid

Checklist vrijwilligersbeleid

Hier vind je een checklist vrijwilligersbeleid. Als je deze volgt, is je vrijwilligersbeleid waarschijnlijk helemaal compleet. 

In het blog Vrijwilligersbeleid nemen we je mee in het proces van het schrijven van een vrijwilligersbeleid.

Vrijwilligersovereenkomst en afsprakenformulier

In het vrijwilligersbeleid staat ook waarover je afspraken maakt met de vrijwilliger en de manier waarop je dat vastlegt. 

Voor het vastleggen van afspraken kun je gebruik maken van een vrijwilligersovereenkomst

Je kunt er ook voor kiezen om een afsprakenformulier te gebruiken, dat is wat vriendelijker en minder formeel.

nieuwe gezichten 2 (002)

Uitvoering en tevredenheidsonderzoek

Een goede uitvoering van vrijwilligersbeleid is belangrijk voor:

De vrijwilliger

Het vergroot het werkplezier en de tevredenheid van vrijwilligers, waardoor de betrokkenheid bij het doel en de organisatie toeneemt. 

De tevredenheid van jouw vrijwilligers kun je meten door gebruik te maken van een jaarlijks terugkerend vrijwilligerstevredenheidsonderzoek. 

Je organisatie

Het zorgt voor goedlopende werkprocessen, het bereiken van de organisatiedoelstellingen en een goede samenwerking tussen vrijwilligers en eventuele beroepskrachten.

De buitenwereld

Het draagt bij aan een positief imago van je organisatie. Dat helpt bij het werven van nieuwe vrijwilligers, maar bijvoorbeeld ook in je relaties met financiers en samenwerkingspartners. Goede ervaringen van vrijwilligers maakt hen ambassadeurs voor de organisatie en het vrijwilligerswerk in het algemeen.

Keurmerk Goed Geregeld

Heeft jouw organisatie het goed geregeld voor vrijwilligers? Met het keurmerk Goed Geregeld laat je zien dat jouw organisatie goed voor haar vrijwilligers zorgt en is jouw organisatie aantrekkelijker voor nieuwe vrijwilligers! Het keurmerk wordt landelijk uitgegeven door het NOV. 

Op de site van het NOV vind je meer informatie over goed vrijwilligersbeleid en het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld.