Financiën

Praktische informatie over het genereren van inkomsten en financieel beheer

Vormen van financiering: subsidie en fondsen

De voornaamste bronnen voor het verwerven van middelen zijn subsidie en fondsen. Een subsidie is meestal afkomstig van de overheid (landelijk, provinciaal, lokaal). Fondsen zijn afkomstig van bedrijven, organisaties of particulieren.

Subsidie

De gemeente Eindhoven subsidieert verschillende initiatieven van Eindhovenaren en organisaties. Een overzicht van gemeentelijke subsidies van de gemeente Eindhoven vind je op de website. Bij elk onderwerp staat hoe en wanneer je subsidie kunt aanvragen. 

Kijk voor een overzicht van subsidieregelingen op provinciaal niveau (provincie Noord-Brabant) op de website van de provincie.

Fondsen

Nederland kent een groot aantal fondsen die diverse projecten ondersteunen door middel van geld, goederen, diensten of menskracht. Op de website van Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) staan de gegevens van een groot aantal van deze fondsen.

Enkele fondsen uitgelicht:

Wellicht ook interessant: online cursus fondsenwerving (VSBfonds)

Indienen aanvraag

Aandachtspunten voor het indienen van een aanvraag bij een fonds of de overheid:

  • Bereid een aanvraag goed voor en dien deze ongeveer 6 maanden voor de start van het project in.
  • Wacht met de start van het project tot de aanvraag is goedgekeurd. Diverse partijen nemen aanvragen niet in behandeling als het project al wordt uitgevoerd.
  • Onderbouw de aanvraag door middel van een projectplan, begroting en dekkingsplan.

Zie ook

Vormen van financiering: sponsoring en crowdfunding

Sponsoring

Een manier om extra middelen te verwerven voor je vrijwilligersorganisatie of project is sponsoring.

Een sponsor steunt een persoon, project, evenement of ander initiatief door geld of andere middelen ter beschikking te stellen. Doel van de sponsor is het genereren van publiciteit en/of het steunen van een maatschappelijk initiatief. 

Bij sponsoring is er altijd sprake van een tegenprestatie door de gesponsorde, bijvoorbeeld in de vorm van promotie.

Zie ook

Crowdfunding

Crowdfunding biedt ook mogelijkheden voor het genereren van extra inkomsten. 

Crowdfunding betekent letterlijk: geld binnenhalen bij het grote publiek. Het kan ook gebruikt worden voor het verwerven van een gift of product. 

Via online crowdfundingsplatforms (KVK) zorg je voor bekendheid van je organisatie of project en nodig je anderen uit te participeren. Voor initiatieven in je buurt, dorp of stad is er het crowdfundingsplatform 'Voor je Buurt'.

Financieel beheer

Goed financieel beleid is een vereiste in het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Een gezonde organisatie heeft inzicht in de financiële positie van de organisatie, doordat de financiële en administratieve huishouding goed geregeld zijn. Denk hierbij aan verantwoording van subsidie en fondsen en eisen waar een goede boekhouding aan moet voldoen. 

Vragen en advies: Supportpunt Eindhoven

Verenigingen en stichtingen in Eindhoven kunnen voor advies en praktische ondersteuning op het gebied van financiën terecht bij Supportpunt Eindhoven. Dit geldt zowel voor financieel beheer als het verwerven van middelen. 

Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van het gratis klantportaal van Supportpunt: een beveiligd online administratiesysteem inclusief kennisbank.

Houd er rekening mee dat sommige diensten van Supportpunt niet gratis zijn.