Werken met vrijwilligers

Hoe vind en behoud ik de juiste vrijwilligers? Hoe regel ik het goed voor mijn organisatie en de vrijwilligers? 

Succesvol werven

Vrijwilligers vinden is voor veel organisaties een uitdaging. De motivatie om vrijwilligerswerk te kunnen en willen doen is divers. Mensen hebben het druk met dingen zoals werk, gezin en hobby's. De tijd voor vrijwilligerswerk is beperkt. 

Zoek mensen voor afgebakende taken, de kans dat je iemand vindt voor een tijdelijk project is groter dan voor een vaste functie. Heb oog voor de motieven van de vrijwilliger. Vrijwilligers willen ook persoonlijke winst uit hun inzet halen, hun eigen waarden terugzien in de organisatie. 

Lees meer over succesvol werven 

Website _Banner

Behouden van vrijwilligers

Om vrijwilligers aan je organisatie te verbinden is het belangrijk dat de inzet en het belang van vrijwilligers(werk) wordt gezien door je organisatie en dat de organisatie op de hoogte is wie de vrijwilligers zijn en wat ze doen. 

Maatwerk

Er zijn zo veel verschillende vrijwilligers, met ieder hun eigen kenmerken, voorkeuren en motivaties. En met ieder hun eigen wensen op het gebied van erkennen en waarderen. 

Lees meer over behouden van vrijwilligers 

Vrijwilligersbeleid

Als organisatie is het van belang dat je een goed vrijwilligersbeleid hebt. Vrijwilligers zijn je grootste kapitaal, dus daar wil je goed mee omgaan. 

Het opstellen van een vrijwilligersbeleid dwingt jou als organisatie om na te denken over je visie:

  • Waarom werken wij met vrijwilligers?
  • Wat is de meerwaarde van vrijwillige inzet voor onze doelstellingen?
  • Wat zijn de grenzen aan wat we van vrijwilligers vragen?
  • Wat bieden we vrijwilligers?
  • Enzovoorts.

Lees meer over vrijwilligersbeleid 

Sociale veiligheid

Medewerkers, deelnemers en vrijwilligers verbonden aan een vrijwilligersorganisatie hebben recht op een veilige werkomgeving. Dit betekent ook dat zij zich veilig voelen. Wat doe je om grensoverschrijdend gedrag, zoals discriminatie, agressie, pesten en seksuele intimidatie, zoveel mogelijk te voorkomen? En als er toch een melding is van grensoverschrijdend gedrag, hoe ga je hier mee om?

Om de sociale veiligheid te bevorderen en te borgen is het belangrijk om hiervoor beleid te ontwikkelen. Ook het introduceren van een gedragsprotocol en met elkaar in gesprek gaan zorgt voor een veiligere omgeving, waardoor eventueel grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Lees meer over sociale veiligheid