Verwerking van persoonsgegevens door Eindhoven Doet

Privacyverklaring

Eindhoven Doet verwerkt persoonsgegevens van vrijwilligers en contactpersonen van organisaties. Dit doen we altijd met de uiterste zorgvuldigheid en in vertrouwelijkheid. 

Daarnaast hebben we er uiteraard voor gezorgd dat de juiste technische en organisatorische maatregelen getroffen zijn om persoonsgegevens te beschermen.