Referentie organisatiescan

Bewonersvereniging Bloemenbuurt Zuid en Stichting Ouders & Jeugdzorg deden de organisatiescan. Lees hier hun ervaringen

Bewonersvereniging Bloemenbuurt Zuid

Ruim een jaar geleden hebben wij als bewonersorganisatie mee gedaan aan een pilotproject van Eindhoven Doet. Een audit voor organisaties kinkt misschien ’n beetje zwaar of ingewikkeld maar het kwam neer op een paar uurtjes “sparren of spiegelen” met een team van EindhovenDoet. Op een aantal onderwerpen die de revue passeerden kregen we die avond een aantal ideeën  en suggesties aan gereikt, ’n blik door ’n andere bril voor veranderingen die naar ons idee nodig waren.

De gesprekken in kleine groepjes werden door ons als positief ervaren, het was fijn te merken dat er een luisterend oor was maar ook met mogelijke oplossingen. We waren als organisatie al enige tijd bezig in hetzelfde stramien en een beetje op de “automatische piloot”. We hebben aan de bijeenkomst, de conclusies en aanbevelingen een goed gevoel over gehouden en de aangeboden ondersteuning erg gewaardeerd.

We zijn in contact gebracht met de SESAMaccademie, een landelijke vrijwilligersorganisatie met expertise op het gebied van advies, ondersteuning en coaching van organisatorische en bestuurlijke vraagstukken. Een goed vervolg op de audit van Eindhoven Doet, ’n aanrader voor iedere organisatie in Eindhoven die “eens in de spiegel wil kijken” in deze toch bijzonder tijd !

Maak gebruik van de geboden ondersteuning en ideeën.

Stichting Ouders & Jeugdzorg

Door de transitie jeugdzorg zijn we van 1 opdrachtgever (de provincie) naar 60 opdrachtgevers gegaan. De administratieve druk van de vele continu wisselende inkooptrajecten en vele wijzigingen in subsidieaanvragen hebben geleid tot een stijging van de kostprijs van onze inzet. Ook de doorgeslagen marktwerking en de daardoor steeds oplopende kosten van jeugdzorg brachten onze positie in gevaar. Om de omslag te maken van een ideële stichting naar een stichting die in dit politiek gecreëerde klimaat van controle, beheersbaarheid en wantrouwen kan overleven, moesten onze positie herzien. Dit was de aanleiding om te 'sparren' met het auditteam van Eindhoven Doet. Dit heeft vooral gevolgen gehad voor een aantal bestuurstaken, als uitkomst van de gevoerde gesprekken, toen nog onder ’t genot van een gezamenlijke kop koffie. Onder meer financieel beleid, kostprijsberekening, projecten, communicatie en fondsenwerving waren aandachtspunten en zijn met hulp van o.a. NVTZ (Nederlandse vereniging van toezichthouders) onder de loep genomen en aangepast aan de veranderde omstandigheden.

De audit heeft erg verhelderend en positief gewerkt en een prima vorm van ondersteuning !
Van harte aanbevolen om er ook eens gebruik van te maken !