Mag iedereen vrijwilligerswerk doen?

Zowel expats die van buiten de EU komen als vluchtelingen kunnen een waardevolle toevoeging zijn voor jouw organisatie.  

Iemand die rechtmatig in Nederland verblijft mag vrijwilligerswerk doen. Dit kunnen zij aantonen met een verblijfsdocument. De organisatie vraagt een vrijwilligersverklaring aan. 

Groepen die geen vrijwilligerswerk mogen doen

  • Vreemdelingen die wachten op een reguliere verblijfsvergunning en geen asielzoeker zijn (bijvoorbeeld arbeidsmigranten).
  • Vluchtelingen van wie de procedure nog niet is gestart.
  • Migranten zonder verblijfsdocument.

Zie ook