Een steuntje in de rug om kinderen uit te nodigen om groot te dromen!

Marga Hermes

Rugwind voor de kinderen

Geen rukwind, maar rugwind; een steuntje in de rug om kinderen uit te nodigen om groot te dromen!. Rugwind is een uitspraak van Marga Hermes, adjunct-directeur van de Weekendschool Eindhoven. Deze bijzondere school staat voor gelijke kansen voor ieder kind.

18-07-2023/Lisette Weekers

Deze school richt zich op kinderen van 10 tot 14 jaar die dromen over een toekomst waarin ze kunnen worden wat ze willen. Iedere zondag wordt hen een gratis educatief traject aangeboden. Gastdocenten met een passie voor hun vak geven de leerlingen een inkijkje in hun beroep. Denk hierbij  bijvoorbeeld aan een architect, een kinderarts, theatermakers of de politie. Zo maken de leerlingen kennis met verschillende vakgebieden, verruimen ze hun perspectief, oefenen ze met nieuwe vaardigheden en breiden hun woordenschat uit.

Weekendschool - foto5

30 zondagen per jaar, van 11.00 tot 14.30 uur, kunnen gemotiveerde kinderen, gedurende 3 jaar de Weekendschool volgen.

Hoé krijgt het team van de Weekendschool dit voor elkaar?

Aan het woord is Marga Hermes, zij legt uit:

“Wij maken gebruik van gastdocenten (onbezoldigd), die gekoppeld zijn aan een thema. Zij geven 1 tot 5 zondagen per jaar les in hun vakgebied. Behalve dat laten ze de kinderen ook ervaren wat het is om een rechter te zijn of dokter. Want ervaren is leren, en leren is ervaren.

Deze gastdocenten zijn een belangrijke en vaste waarde voor onze school. Met sommigen werken we al heel wat  jaren samen. Met de aanwas van nieuwe gastdocenten hebben we weinig moeite. Uit ons netwerk, via-via en middels sociale media komen wij met hen in contact. 

De andere belangrijke pijler waar de Weekendschool gebruik van maakt, zijn de  Helpende-Handen-Vrijwilligers. Zij komen minimaal 5 zondagen per jaar helpen en ondersteunen het vaste team én de gastdocenten op de zondagen. Zij richten de lokalen mee in, ontvangen de leerlingen en soms begeleiden ze zelfstandig een kleiner groepje. Zij draaien dus volledig mee! Altijd onder begeleiding van de beroepskracht die elke zondag bij de eigen klas aanwezig is.”

Weekendschool -foto1

Hoe houdt het team van de Weekendschool Eindhoven hun vrijwilligers happy én binnen?

Marga Hermes vertelt verder:

“We beginnen met de kick-off in september, met een vooruit- en een terugblik. We behandelen inhoudelijke onderwerpen, waarbij de vrijwilligers zeker ook onderwerpen kunnen aandragen die zij graag besproken zien. Er wordt samen afgestemd.

Aan het einde van het schooljaar wordt het jaar afgesloten met een etentje voor alle Helpende-Handen-Vrijwilligers. Een mooie gelegenheid om kennis te maken en met elkaar in gesprek te gaan. Ook worden er soms college-avonden georganiseerd.

We steken ook veel energie in de begeleiding van de vrijwilligers. Zij ontvangen het lesprogramma en er vindt zowel een voorbespreking als een korte evaluatie plaats na elke zondag-les. Nieuwe vrijwilligers worden begeleid door de beroepskracht of senior-vrijwilligers. Bovendien staat de deur van het vaste team van de Weekendschool altijd voor hen open.

We sturen 3 x per jaar een datumprikker toe waarin vrijwilligers kunnen aangeven wanneer ze beschikbaar zijn. Wij maken dan een rooster en informeren iedereen wanneer ze zijn ingepland.

Verder hebben we een app-groep van vrijwilligers. Wanneer we bijvoorbeeld voor een bepaalde activiteit veel mensen nodig hebben, maken we hiervan gebruik. Incidenteel en zonder verplichting te reageren.

Weekendschool -foto3

Het welzijn van onze leerlingen staat te allen tijde voorop. We hanteren het 4-ogen beleid en medewerkers wordt om een VOG-verklaring gevraagd.

Met alle inzet van deze grote groep vrijwilligers lukt het om de kwaliteiten en vaardigheden van “onze” kinderen tot bloei te laten komen en om hen met  hun verworven life-skills en sociale slimheid, geluk voor de toekomst te laten vinden! “