Inschrijven

Werken met Vrijwilligers

Vrijwilligers vinden en binden

Vrijwilligers vinden is voor veel organisaties een uitdaging. De motivatie om vrijwilligerswerk te kunnen en willen doen is divers. De tijd voor vrijwilligerswerk is beperkt. Mensen hebben het druk met andere dingen zoals werk, gezin en hobby's.

Hoe speel je als organisatie hier op in? Hoe organiseer je dat mensen tijd voor jou willen vrijmaken, hoe verhoog je je aantrekkingskracht, wat vinden mensen belangrijk en hoe speel je hier op in? Lees meer. Op Eindhoven Doet kunnen organisaties het hele proces van plaatsen van vacatures en werven van vrijwilligers online regelen. Lees meer in de handleiding.

Erkennen en Waarderen

Mensen zijn ieder op hun eigen manier gevoelig voor waardering. Vraag aan 10 vrijwilligers hoe zij het liefst gewaardeerd worden en je krijgt waarschijnlijk 10 verschillende antwoorden. De ene zal kiezen voor een materiële beloning als welkome aanvulling op een kleine beurs, de ander stelt hier geen prijs op en wordt enthousiast van een feestje of persoonlijke begeleiding.  Waardering is het meest effectief wanneer deze wordt afgestemd op de motivatie, wensen en behoeften van de vrijwilliger. Waarderen is dus maatwerk. Lees meer.

Vrijwilligersbeleid

Het is belangrijk dat iedereen die zich vrijwillig inzet voor een ander, dat bij een organisatie doet die goed met die inzet omgaat. Vrijwilligers zijn je grootste kapitaal, dus daar wil je goed mee omgaan. Het opstellen van een vrijwilligersbeleid dwingt jou als organisatie om na te denken over je visie: Waarom werken wij met vrijwilligers? Wat is de meerwaarde van vrijwillige inzet voor onze doelstellingen? Wat zijn de grenzen aan wat we van vrijwilligers mogen vragen? Wat bieden we vrijwilligers? Enzovoorts.

Een goede uitvoering van vrijwilligersbeleid is belangrijk voor:

De vrijwilliger

Het vergroot het werkplezier en de tevredenheid van vrijwilligers, waardoor de betrokkenheid bij het doel en de organisatie toeneemt.

Je organisatie

Het zorgt voor goedlopende werkprocessen, het bereiken van de organisatiedoelstellingen en een goede samenwerking tussen vrijwilligers en eventuele beroepskrachten.

De buitenwereld

Het draagt bij aan een positief imago van je organisatie. Dat helpt bij het werven van nieuwe vrijwilligers, maar bijvoorbeeld ook in je relaties met financiers en samenwerkingspartners. Elke goeie ervaring van vrijwilligers maakt hen een ambassadeur voor de organisatie en het vrijwilligerswerk in het algemeen.

Keurmerk 'Goed geregeld'

Heeft jouw organisatie het goed geregeld voor vrijwilligers?

Het goed regelen voor vrijwilligers, dat doe je door zaken goed af te spreken in een vrijwilligersbeleid. Wanneer jouw organisatie een goed vrijwilligersbeleid heeft, zorg je voor betrokken en gemotiveerde vrijwilligers die zich gezien en gewaardeerd voelen. Met het Keurmerk Goed Geregeld laat je zien dat jouw organisatie goed voor haar vrijwilligers zorgt en is jouw organisatie aantrekkelijker voor nieuwe vrijwilligers!

Wil je weten of jouw organisatie voldoet aan de criteria die NOV stelt voor het keurmerk? Doe dan hier de zelfevaluatie. De zelfevaluatie geeft veel inspiratie rondom de verschillende aspecten van goed zorgen voor vrijwilligers. De Zelfevaluatie geeft antwoord op vragen als: Wat is de visie op vrijwillige inzet? Hoe kunnen vrijwilligers zich ontwikkelen binnen de organisatie? Hoe gebeurt de begeleiding en uitvoering? Hoe zit het met vergoedingen en waardering? Het resultaat maakt duidelijk op welke onderdelen de vrijwillige inzet goed is geregeld en waar het nog beter kan. Op deze manier kun je je vrijwilligersbeleid bijstellen en nieuwe kansen creëren.

Hoe werkt het?
Iedere vrijwilligersorganisatie, groot of klein, die werkt met vrijwilligers kan met Goed Geregeld aan de slag. Met een team vul je de zelfevaluatie in. Dit is een vragenlijst waarmee je snel de kwaliteit van het vrijwilligersbeleid van je organisatie in kaart kunt brengen. Ook worden verbeterpunten duidelijk.

In de zelfevaluatie wordt gewerkt met een puntentelling. Is je score voldoende, dan kun je als organisatie een beoordeling aanvragen. Je kunt hiervoor contact opnemen met een van de, door de NOV gecertificeerde, Goed Geregeld-adviseur bij Eindhoven Doet. Is je score nog onvoldoende dan kunnen de adviseurs je ondersteunen om stappen te maken naar verbetering.

Als de Goed Geregeld-adviseur van Eindhoven Doet een positief advies uitbrengt richting NOV, dan beoordeelt een adviseur van Vereniging NOV in een eindbeoordeling of het NOV-keurmerk daadwerkelijk kan worden toegekend. Aan deze eindbeoordeling zijn kosten verbonden. De kosten voor een standaard eindbeoordeling zijn € 450,00 inclusief BTW. Bij een positieve beoordeling ontvangt je vereniging de onderscheiding voor een periode van vier jaar.

Wil je meer weten?
Neem contact op met één van de adviseurs Goed Geregeld van Eindhoven Doet,  Diana van den Eijnden of Hilly Schols. Je kunt ons ook bereiken via 040 219 33 99. Meer informatie over het keurmerk vind je hier.

In veilige handen

Werk je als organisatie met en voor minderjarigen, dan is het extra van belang dat dit in een veilige omgeving plaatsvindt. Daar horen maatregelen om seksueel misbruik te voorkomen bij. Hoe voorkom je seksueel misbruik binnen je sorganisatie en biedt je jongeren een veilige omgeving? En hoe handel je als het toch gebeurt?

Vereniging NOV en Movisie hebben samen het project In veilige handen gerealiseerd. Op www.inveiligehanden.nl vind je alles over het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En over wat je moet doen als er toch seksueel misbruik heeft plaatsgevonden.

'In Veilige Handen' start met het maken van een stappenplan. Dat begint bij het bespreekbaar maken van het onderwerp en eindigt bij het informeren van alle betrokkenen. Het gaat daarbij om de cultuur in de organisatie, de kennis en deskundigheid die vrijwilligers nodig hebben en het beleid dat je als organisatie voert. 

Hulp nodig, neem contact op met Eindhoven Doet. Onze adviseurs zijn getraind om het onderwerp bespreekbaar te maken en advies te geven over preventieve maatregelen. 

Verzekering

Vrijwilligers en mantelzorger in Eindhoven zijn voor de activiteiten die ze als vrijwilliger of mantelzorger uitvoeren automatisch via de gemeente Eindhoven verzekerd bij Centraal Beheer. Klik hier voor meer informatie.