Inschrijven

Erkennen en waarderen

Herkennen, erkennen en waarderen van vrijwilligers

Vrijwilligers zijn er in alle soorten en maten. Er zijn verschillende profielen van vrijwilligers, met elk hun eigen kenmerken, voorkeuren en motivaties. En met elk hun eigen wensen op het gebied van erkennen en waarderen. Waarderen is dus maatwerk.

We maken onderscheid tussen herkennen, erkennen en waarderen van vrijwilligers:

 • Herkennen: de inzet van vrijwilligers wordt gezien door de organisatie, ze zijn op de hoogte wie de vrijwilligers zijn en wat ze doen.
 • Erkennen: het belang van vrijwilligerswerk wordt ingezien en vrijwilligers worden serieus genomen.
 • Waarderen: de organisatie laat zien dat ze waarde hecht aan de vrijwilligers door bijvoorbeeld een cadeaubon of een jaarlijks feest om de vrijwilligers te bedanken.

Rekening houden met de wensen van vrijwilligers.

Vraag aan 10 vrijwilligers hoe zij het liefst gewaardeerd worden en je krijgt waarschijnlijk 10 verschillende antwoorden. De ene zal kiezen voor een materiële beloning als welkome aanvulling op een kleine beurs, de ander stelt hier geen prijs op en wordt enthousiast van een feestje of persoonlijke begeleiding. Bijna alle vrijwilligers stellen prijs op een immateriële waardering, zoals een schouderklopje, persoonlijke aandacht van een leidinggevende of een kaartje bij een bijzondere gelegenheid. Wie zijn de vrijwilligers in uw organisatie? Hoe willen zij het liefst gewaardeerd worden? Hebben zij behoefte aan een sociale activiteit of juist liever iets dat zij niet in hun drukke agenda hoeven te passen? Is het voor hen belangrijk zich te kunnen ontwikkelen, of willen zij liever een schouderklopje van een wethouder of bekende Nederlander? Het is een goed idee om te kijken naar de motivaties van mensen om vrijwilligerswerk te doen. Daar ligt vaak ook de sleutel van hoe zij gewaardeerd willen worden. 
Ook is het belangrijk om rekening te houden met de groep waartoe zij behoren. Zo hebben jongeren andere wensen dan senioren en sportvrijwilligers hebben misschien weer andere wensen dan zorgvrijwilligers.
Hoe willen de vrijwilligers bij uw organisatie gewaardeerd worden? U kunt het ze gewoon vragen!

De waardering voor de vrijwilligers in uw organisatie begint bij een goed vrijwilligersbeleid. Daarin geeft u aan wat de plaats van vrijwilligers in uw organisatie is, regelt u onkostenvergoeding en zorgt u voor een goed inwerkprogramma en begeleiding van vrijwilligers.

Tips

Dat een leuke manier om vrijwilligers te waarderen niet altijd geld hoeft te kosten, heeft u al gezien. Hieronder een aantal leuke tips die weinig of geen geld kosten:

 • Naast 7 december, de nationale dag van de vrijwilliger, is ook 1 maart een datum om aandacht aan te besteden. Dan is het complimentendag.
 • Laat het vrijwilligerswerk en de vrijwilligers zien, door aandacht te besteden aan hen in de nieuwsbrief van jullie organisatie, als die er is. Ook kun je bij bijzondere gelegenheden de pers (dag- en weekbladen of radio en tv) opzoeken om het vrijwilligerswerk in de schijnwerpers te zetten.
 • Een welgemeend schouderklopje wordt altijd gewaardeerd, soms nog extra wanneer een directeur of manager deze geeft.
 • Bij verjaardagen of andere bijzondere gebeurtenissen in het privé leven van de vrijwilliger, is het leuk om een kaartje te sturen. Een klein gebaar waarmee u interesse en betrokkenheid toont.

Heeft uw organisatie een budget voor de waardering van vrijwilligers, dan zijn er ook leuke ideeën om uit te voeren;

 • Met een uitje voor vrijwilligers toont u waardering, daarnaast draagt een uitje bij aan de teamsfeer. Bedenk wat bij de vrijwilligers in uw organisatie past. Gaan zij bijvoorbeeld liever overdag of na werktijd de deur uit. Houden zij meer van cultuur of sport? Houdt met een etentje rekening met de verschillende dieetwensen, zorg dat er voor ieder iets te kiezen is, zodat ook mensen met een allergie of geloofsovertuiging zich gezien voelen.
  Enkele voorbeelden van uitjes; picknick, uit eten, barbecue, vrijwilligersfeest, bezoek aan een tentoonstelling, pretpark of festival, een survivalmiddag of een spellenmiddag. 
  Zo kunt u vast nog meer leuke activiteiten bedenken!
 • Kunt u korting afspreken bij een bedrijf? Als u goede contacten hebt, is dit misschien een leuke mogelijkheid voor uw organisatie. Of organiseert u zelf activiteiten waar de vrijwilligers gratis of met korting aan deel kunnen nemen?
 • Vaak worden presentjes ook gewaardeerd, dat kan variëren van een cadeaubon tot een kerstpakket. Het blijkt dat sommige vrijwilligers geen prijs stellen op een materiële waardering, zij willen liever dat het geld wordt besteed aan de mensen voor wie zij werken. Hoe is dat voor de vrijwilligers in uw organisatie?

De Vlaamse stichting Socius maakte een menukaart met voorbeelden en ideeën rondom erkennen en waarderen van vrijwilligers. Download hem hier.  

Vrijwilligerspenning en -oorkonde

De gemeente Eindhoven kent een onderscheiding voor vrijwilligerswerk. Deze onderscheiding kan worden toegekend als blijk van waardering voor personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt met vrijwilligerswerk in het belang van de Eindhovense gemeenschap. Afhankelijk van het aantal jaren dat men actief is geweest, wordt een penning (bij 12,5 jaar vrijwilligerswerk) of een oorkonde (bij 25 jaar vrijwilligerswerk) toegekend.

Voorwaarden
Het vrijwilligerswerk hoeft niet uitsluitend bij één instelling te zijn verricht. Om voor de onderscheiding in aanmerking te komen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • kandidaat moet in Eindhoven wonen en/of vrijwilligerswerk verrichten voor een Eindhovense vereniging/organisatie;
 • kandidaat moet als vrijwilliger op organisatorische en/of bestuurlijke wijze tenminste 12 ½ jaar (penning) of 25 jaar (oorkonde) vrijwilligerswerk in Eindhoven hebben verricht. (Met ‘organisatorisch’ wordt bedoeld: het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de organisatie);
 • kandidaat moet van onbesproken gedrag zijn;
 • het vrijwilligerswerk moet gericht zijn op het goed functioneren van personen, verenigingen en/of organisaties;
 • de vereniging/organisatie moet een openbaar karakter hebben en het algemeen belang dienen;
 • het werk dient vrijwillig en niet gekoppeld aan een geldelijke of stoffelijke tegenprestatie te zijn;
 • het vrijwilligerswerk dient niet gericht te zijn op (louter) belangenbehartiging van personen;
 • het vrijwilligerswerk moet met een grote regelmaat (wekelijks/maandelijks) en in het grootste deel van het jaar worden uitgevoerd òf een groot aantal uren, intensief, in een korte tijd;
 • er dient geen gezagsverhouding te bestaan tussen de vrijwilligers en degene ten behoeve waarvan het vrijwilligerswerk is verricht.

Aanvragen
Vrijwilligersorganisaties kunnen met het aanmeldingsformulier een aanvraag bij de gemeente Eindhoven indienen. Houd er rekening mee dat de behandeling van de aanvraag tot ongeveer drie maanden kan duren. Over het besluit om geen onderscheiding toe te kennen is geen discussie mogelijk.  

Koninklijke onderscheiding

Overal in Nederland zetten mensen zich vrijwillig in voor de meest uiteenlopende zaken. Meestal zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid. Mensen met bijzondere verdiensten voor de samenleving kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding wanneer zij dit vrijwilligerswerk minstens 15 jaar hebben gedaan. Een Koninklijke onderscheiding kan worden aangevraagd bij de burgemeester.

Meer informatie over de Koninklijke onderscheiding en de aanvraagprocedure vind je hier.