Inschrijven

Vacature ICT jongeren begeleider

Pandor zoekt een

ICT begeleider

VrijwilligerswerkTijdelijk

Functie omschrijving

Hoe kunnen we een leerling met dyslexie, dyscalculie, autisme, ADHD of een combinatie daarvan, zo goed mogelijk ondersteunen met ict-hulpmiddelen? We verkennen welke apps, software en hulpmiddelen er allemaal zijn en hoe deze in de praktijk ingezet kunnen worden. Daarna gaan we met enkele geselecteerde toepassingen aan de slag om ervaring op te doen.

Pandor Dagbegeleiding is laagdrempelig en kleinschalig. De medewerkers zetten een gevoel van veiligheid en welzijn voorop. Pandor Dagbegeleiding biedt rust en een prikkelarme omgeving en werkt daarbij met betrokken en gekwalificeerde mensen.

Wat
Pandor biedt ruimte voor (dreigende) thuiszitters waar zij onder begeleiding een eigen laagdrempelig programma kunnen volgen op het gebied van sport, techniek, IT of een ambacht met (indien gewenst) een module onderwijs. Dit met het doel om een gedragsverandering te creëren om uit te kunnen stromen richting onderwijs of arbeid.

Wanneer
De doelgroep voor dit programma bestaat uit jongeren tussen de 12-18 jaar. Diverse problematiek waardoor zij door omstandigheden niet meer (volledig) kunnen deelnemen aan regulier onderwijs.

Benodigde vaardigheden

Aanpakken/doen, Communiceren en coachen, Creatief, Klussen, Leren, Organiseren, Planmatig werken, Repareren, Samenwerken

Minimaal opleidingsniveau

HBO, MBO

Doelgroep

Jeugd/jongeren

Organisatienaam

Pandor

Type

Maatschappelijke organisatie

Doel

Jeugdhulp bieden

Kernactiviteiten

Jeugdhulp

Naam

Cathy Grootenboer

Telefoonnummers

0611857256