Inschrijven

Vacature Vrijwilliger voor begeleiding en ondersteuning voor bezoekers van de dagverzorging.

Vitalis Wilgenhof zoekt een

Vrijwilliger voor begeleiding en ondersteuning voor bezoekers van de dagverzorging

VrijwilligerswerkLangdurig

Functie omschrijving

Voor de dagverzorging in Wilgenhof zijn wij, met spoed, op zoek naar een vrijwilliger die enige begeleiding en ondersteuning kan bieden aan de bezoekers van de dagverzorging. Deelnemende bezoekers hebben hiervoor een indicatie en komen een aantal dagdelen naar de dagverzorging. Naast gezelligheid is het voor het voor de bezoekers ook belangrijk dat zij enige structuur hebben in de dag en sociale contacten onderhouden met medebezoekers, medewerkers én vrijwilligers.
Momenteel hebben wij een vacature voor de dinsdagmiddag, donderdag (hele dag) en vrijdag(hele dag).
Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij, samen met de beroepskracht voor de bewoners een mooie, gezellige dag van maakt. Sociale contacten stimuleren, een spelletje, samen een bak-bakactiviteit ondernemen. Tussen de middag ondersteun je, daar waar wenselijk, bij de lunch.
Ben jij een persoon die gemakkelijk contacten legt, zelfstandig kan werken en een bijdrage wilt leveren aan een mooie middag / dag voor de bezoekers dan is dit wellicht passend vrijwilligerswerk voor jou.
Wij werken op basis van gelijkwaardigheid , waarbij ieder naar eigen kennis, kunnen wordt ingezet. Wij willen op jou als vrijwilliger kunnen rekenen. Wij hebben behoefte aan vrijwilligers die op constructieve manier willen samenwerken met collega's en vrijwilligers aan een mooi aanbod van activiteiten en een gezellige omgeving.
Wij bieden aan onze vrijwilligers een regeling tegemoetkoming in de onkosten, een wa - ongevallenverzekering, attentiebeleid en diverse scholings - workshop mogelijkheden maar bovenal een omgeving waar vrijwilligers ertoe doen.
Wij vragen aan al onze vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag. Deze wordt door ons aangevraagd. De kosten zijn voor onze rekening.
Interesse in deze vacature of over vrijwilligerswerk in het algemeen binnen Vitalis? Neem vrijblijvend contact op met Frans Offermans, coördinator vrijwilligerswerk. Te bereiken op 06-23613898

Benodigde vaardigheden

(Be)denken, Aanpakken/doen, Planmatig werken, Samenwerken, Zelfstandig werken

Minimaal opleidingsniveau

WO, HBO, MBO, VWO, HAVO, Vmbo

Voordelen

Leuk, klein team van vrijwilligers én medewerkers. Zelfstandig werken

Doelgroep

Ouderen

Dagen / dagdelen

DagDagdeel
DinsdagMiddag
DonderdagOchtend, Middag
VrijdagOchtend, Middag

Organisatienaam

Vitalis Wilgenhof

Type

Maatschappelijke organisatie

Doel

De Vitalis WoonZorg Groep is een Woon-, zorg-, en behandelorganisatie die woon-, welzijns-, behandel-en zorgdiensten voor senioren levert. Vitalis heeft drie verpleeghuizen en 17 appartementencomplexen voor woonzorg waar vele vormen van zorg en diensten worden geleverd. De Vitalis WoonZorgGroep biedt cliënten verschillende vormen van huisvesting, welzijn en ouderenzorg aan. Met het aanbod op sociaal en recreatief gebied en de aandacht voor kunst en cultuur creëert de Vitalis WoonZorg Groep de voorwaarden voor wonen in eigen stijl en naar eigen keuze.

Kernactiviteiten

Sleutelwoorden voor de Vitalis WoonZorg Groep. Vanuit het cliënten perspectief woon-, zorg-, behandel en welzijnsdiensten geïntegreerd aan de cliënten aanbieden. Publiek gefinancierde ouderenzorg en privaat gefinancierde diensten op maat, en naar wens binnen één organisatie voor de cliënten beschikbaar stellen. Optimaal inspelen op (toekomstige) ontwikkelingen in de zorgsector van de toenemende extra muralisering, het beheer van vastgoed en de scheiding van wonen en zorg. Optimaal inspelen op de ontwikkelingen in behandeling, -welzijns en begeleidingsdiensten.

Naam

Frans Offermans

Telefoonnummers

0623613898 / 0623613898