Inschrijven

Vacature Bestuurder portefeuille Noodhulp/Evenementenhulp

Rode Kruis zoekt een

Vrijwillig Bestuurder portefeuille Noodhulp/Evenementenhulp

VrijwilligerswerkLangdurig

Functie omschrijving

Voor het districtsbestuur van het Rode Kruis Brabant-Zuidoost zoeken wij een bestuurder voor de portefeuille Noodhulp/Evenementenhulp. In deze functie ben je bestuurlijk verantwoordelijk voor de portefeuille Noodhulp/Evenementenhulp, die bestaat uit het Noodhulpteam, een team Bevolkingszorg en drie teams Evenementenhulp in Eindhoven, Valkenswaard en Helmond.
Met jouw achtergrond en ervaring ben je dé sparringpartner die de teams nodig hebben om bij incidenten en crises klaar te staan.
Wat zijn je verantwoordelijkheden?
• Aanspreekpunt voor lokale overheden op bestuurlijk niveau binnen de Veiligheidsregio als het gaat om Grootschalig Geneeskundige Bijstand en Bevolkingszorg.
• Geeft richting en sturing aan het district op het gebied van noodhulp overeenkomstig de kaderstelling Noodhulp en Evenementenhulp.
• Bewaakt en toetst de inhoud en voortgang van werkplannen op bovenstaande activiteiten.
• Beschikt over een lokaal netwerk op het gebied van noodhulp.
• Informeert het gehele districtsbestuur over nieuwe ontwikkelingen, afspraken en richtlijnen en legt waar nodig verantwoording af.
• Per week 4-8 uur beschikbaar.

Wat hebben wij jou te bieden?
• Een kans om jouw bestuurlijke ervaring uit te breiden, te verdiepen en de gelegenheid om je (beroepsmatige) kwaliteiten in te zetten ten behoeve van de samenleving.
• Veel ruimte voor eigen initiatief, creativiteit en persoonlijke ontwikkeling.
• Je krijgt de unieke kans om achter de schermen te kijken bij één van de grootste noodhulporganisaties in Nederland en wereldwijd.
• We vergoeden gemaakte onkosten en zorgen dat je tijdens de uitvoering van je werkzaamheden verzekerd bent.

Benodigde vaardigheden

(Be)denken, Analyseren, Organiseren, Samenwerken

Minimaal opleidingsniveau

WO, HBO, MBO, VWO, HAVO

Voordelen

Een kans om jouw bestuurlijke ervaring uit te breiden, te verdiepen en de gelegenheid om je (beroepsmatige) kwaliteiten in te zetten ten behoeve van de samenleving.

Doelgroep

Geen bijzondere doelgroep

Organisatienaam

Rode Kruis

Type

Maatschappelijke organisatie

Doel

Het Rode Kruis is een wereldwijde hulpverleningsorganisatie voor mensen die in nood verkeren.

Kernactiviteiten

Met onze vrijwilligers en Rode Kruis-verenigingen in 191 landen bereiden we mensen voor op mogelijke crisissituaties en zorgen we ervoor dat mensen in staat zijn zichzelf en anderen te helpen. Zo staat niemand er in tijden van nood alleen voor.

Naam

Katja Leijssen

Telefoonnummers

0402443311