Inschrijven

Vacature Wil jij bij ons aan de slag als Vrijwillige coördinator voor het project Gesprekken Van Mens Tot Mens?

Humanitas zoekt een

Vrijwillige coördinator vriendschappelijk huisbezoek Gesprekken Van Mens Tot Mens

VrijwilligerswerkLangdurig

Functie omschrijving

Gesprekken van Mens tot Mens is een maatjesproject van Humanitas Eindhoven. Een vaste vrijwilliger komt op onderling afgesproken tijdstippen, minimaal een maal per 2 weken, bij zijn/haar deelnemer aan huis voor een vriendschappelijk ondersteunend gesprek. De deelnemers kampen met eenzaamheid en hebben om verschillende redenen moeite om dit te doorbreken.
De twee tot drie vrijwillige coördinatoren vormen de spil van het project. Ze brengen de koppeling tussen deelnemer en vrijwilliger tot stand en begeleiden de vrijwilligers.

Het profiel
De vrijwillige coördinatoren hebben een open en mensgerichte houding. Aandacht voor de ander en respect voor de medemens staan centraal. Hij/zij is bekend met de problematiek van de deelnemers en heeft daar affiniteit mee. Aspecten van het werk zijn onder meer het bewaken van de voortgang van het project, het waarborgen van privacy van deelnemers en vrijwilligers, flexibiliteit en accuratesse.

De taken
Iedere vrijwillige coördinator van het project Van Mens tot Mens begeleidt jaarlijks een groep van ongeveer 10 vrijwilligers.

De taken van de coördinator zijn:
• werven en selecteren van vrijwilligers
• introductietraject uitzetten voor vrijwilligers
• deskundigheid bevorderen van de vrijwilligers (training organiseren)
• intakegesprekken voeren met deelnemers en vrijwilligers
• ondersteunen van vrijwilligers zowel individueel als in groepsverband
• koppelen van deelnemers en vrijwilligers
• contacten onderhouden met andere maatjesprojecten
• evaluatierapportage verzorgen
• bijhouden van registratiegegevens ten behoeve van de voortgang

Werktijden zijn in onderling overleg vast te stellen.

Wat vragen wij?
• Affiniteit met de Humanitas-waarden, het thema en de doelgroep
• Beschikken over organisatorische kwaliteiten en sociale vaardigheden
• Mensen kunnen enthousiasmeren en binden
• Geduld en inlevingsvermogen
• Grenzen stellen en kunnen doorverwijzen/samenwerken
• Feedback kunnen geven en ontvangen
• Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken
• Kennis van de sociale kaart is een pré

Wat bieden wij?
• Prettige, enthousiaste collega’s
• Verrijkend vrijwilligerswerk
• Een prima, goed bereikbare, centraal gelegen werkplek
• Training en begeleiding
• Bestuurlijke en professionele ondersteuning
• Intervisie- en themabijeenkomsten
• Vergoeding van gemaakte kosten en verzekeringen.

Reageren?
Dat kan. Geef je interesse, naam, telefoonnummer en/of e-mailadres schriftelijk of telefonisch aan ons door, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op voor meer informatie en/of een oriënterend gesprek:

per mail/mobiel: e.monteiro@humanitas.nl óf 06-30409161

Humanitas Eindhoven
t.a.v. Eveline Monteiro
Zernikestraat 11-13
5612 HZ Eindhoven

Benodigde vaardigheden

(Be)denken, Aanpakken/doen, Analyseren, Communiceren en coachen, Gegevens bijhouden, Organiseren, Planmatig werken, Samenwerken, Zelfstandig werken

Minimaal opleidingsniveau

HBO, MBO

Doelgroep

Ouderen, Volwassenen

Organisatienaam

Humanitas

Type

Vrijwilligersorganisatie

Doel

Mensen die het moeilijk hebben een steuntje in de rug bieden

Kernactiviteiten

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

Naam

S. Bollen

Telefoonnummers

0402065350