Inschrijven

Vacature Bestuurslid Labyrint~In Perspectief

Labyrint~In Perspectief zoekt een

Bestuurslid Public Relations

VrijwilligerswerkLangdurig

Functie omschrijving

Wij zoeken voor ons bestuur twee enthousiaste en maatschappelijk betrokken bestuursleden.

Wij hebben o.a. behoefte aan iemand die onze pr verzorgt (nieuwsbrieven, social media) en iemand die namens ons kan meepraten in één van de begeleidingscommissies voor de pilots naastenbetrokkenheid bij GGZ Eindhoven.

Labyrint~In Perspectief Eindhoven e.o. is een organisatie die zich inzet voor de belangen van naasten (familieleden en andere naasten) van mensen met een psychisch probleem. Wij organiseren thema-avonden, er zijn gespreksgroepen voor naasten en wij overleggen met allerlei partijen in de zorg over de belangrijke rol die naasten kunnen vervullen. Onze organisatie bestaat volledig uit vrijwilligers. Ons kantoor hebben we bij de GGZ Eindhoven.

Door vertrek van enkele bestuursleden zoeken wij naar nieuwe leden. Ons bestuur vergadert 6x per jaar. Binnen ons bestuur hebben wij behoefte aan mensen die affiniteit hebben met de zorg aan mensen met psychische problemen. Dat kan bijvoorbeeld doordat u zelf ouder/partner of kind van een familielid met psychische problemen bent maar ook dat u bijvoorbeeld uit hoofde van uw (vroegere?) functie enigszins bekend bent met het onderwerp.

Heeft u belangstelling? belt u dan of mail naar onze voorzitter (Paul Schalken, schalkenpaul@gmail.com; 06-22795199) of onze secretaris (Harrie Berkers, harrienel.berkers@gmail.com; 040-2862177).

Benodigde vaardigheden

Communiceren en coachen, Creatief, Samenwerken, Zelfstandig werken

Minimaal opleidingsniveau

HBO, MBO, VWO, HAVO, Vmbo

Doelgroep

Volwassenen

Organisatienaam

Labyrint~In Perspectief

Type

Vrijwilligersorganisatie

Doel

Wij zetten ons in voor familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Onze ervaringsdeskundigheid zetten we in om hen te ondersteunen in de opvang van hun dierbaren of om zelf overeind te blijven.

Kernactiviteiten

De stichting behartigt de belangen van lotgenoten. Ze werkt samen met andere organisaties aan een goed familiebeleid in de ggz. We willen dat familieleden vanzelfsprekend betrokken worden bij ggz-behandelingen.

Lotgenotencontact is onze corebusiness. Op verschillende manieren bieden we familie van de mogelijkheid om in contact te komen met andere familie van, zodat zij steun hebben aan elkaar. Je leert het meest van iemand die in een soortgelijke situatie verkeert. Ervaringsdeskundige vrijwilligers hebben een voortrekkersrol.
Wij bieden telefonische ondersteuning voor vragen om hulp, advies of meedenken; ondersteuning en per e-mail voor vragen om hulp, advies of meedenken
Het forum is voor online lotgenotencontact en er zijn contactgroepen.
Wij verzorgen voorlichting. We zijn met regelmatig met informatiestands of sprekers op congressen. We geven colleges aan aankomende hulpverleners en werken als ervaringsdeskundigen mee aan boeken. Ook geven we zelf publicaties uit. Op die manier proberen wij zoveel mogelijk mensen bewust te maken van de positie van familieleden van mensen met psychische problemen.

Naam

Shurenda Maria

Telefoonnummers

0402613788 / 0402613789