Inschrijven

Vacature Vacature Bestuurslid (met als aandachtsgebied Financiën

Platform Gehandicaptenbeleid EHV zoekt een

Bestuurslid

VrijwilligerswerkLangdurig

Functie omschrijving

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven (PGE) is een vrijwilligersorganisatie die de collectieve belangen behartigt van alle Eindhovenaren met een lichamelijke beperking en /of chronische ziekte. Wij maken ons sterk voor gelijke rechten, -kansen en -plichten voor genoemde doelgroep.
Het PGE is een organisatie die anticipeert op allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en is daardoor continue in beweging. Wij doen dit met enthousiaste vrijwilligers en twee betaalde krachten.
Wij zoeken een bestuurslid met als aandachtsgebied financiën die het als een uitdaging ziet om zich voor bovenstaande in te zetten.
Wij zoeken iemand die….
• affiniteit heeft met de doelgroep
• ervaring heeft in deze functie
• in teamverband wil werken

Werkzaamheden
• deelname aan bestuursvergaderingen
• opstellen van de begroting, financieel jaarverslag, meerjarenbegroting
• opstellen van de halfjaarrapportage voor de subsidieverstrekker
• fondsenwerving samen met de voorzitter cq andere bestuursleden
• controleren en beoordelen van financiële gegevens
• informeren van bestuur en anderen belanghebbenden, zoals de subsidieverstrekker, over de financiële stand van zaken
• tekenen van betaalopdrachten
• controle financiële gegevens personele administratie
• De financiële werkzaamheden worden ondersteunt door Supportpunt

Tijdsinvestering: circa 10 uur per maand.
Wij bieden :
• een dynamische belangenbehartigingsorganisatie die door de gemeente Eindhoven een warm hart wordt toegedragen
• een interessante werkomgeving met een breed netwerk
• een reglementaire vrijwilligersvergoeding

Heeft u interesse neem dan contact op met bureau PGE
Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven
Pastoriestraat 147
5612 EK Eindhoven

Tel: 040 – 243 76 57

info@stichtingpge.nl
www.stichtingpge.nl

Benodigde vaardigheden

Analyseren, Goed met cijfers, Organiseren, Samenwerken

Minimaal opleidingsniveau

HBO, MBO

Voordelen

Het PGE is een organisatie die anticipeert op allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en is daardoor continue in beweging. Wij doen dit met enthousiaste vrijwilligers en twee betaalde krachten.

Doelgroep

Mensen met een beperking

Organisatienaam

Platform Gehandicaptenbeleid EHV

Type

Vrijwilligersorganisatie

Doel

Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven behartigt de belangen van mensen met een functiebeperking en/of chronische zieken in Eindhoven

Kernactiviteiten

Belangenbehartiging

Naam

Marian de Laat

Telefoonnummers

0402437657