Inschrijven

Vacature Taalcoach 1-op-1 voor inwoners van buitenlandse afkomst in Eindhoven

Meedoen in de Wijken zoekt een

Taalcoach 1-op-1

VrijwilligerswerkLangdurig

Functie omschrijving

Meedoen in de Wijken biedt taalondersteuning aan inwoners van buitenlandse afkomst in Eindhoven die hun Nederlands willen verbeteren en daardoor (beter) kunnen deelnemen aan de samenleving. Het is een gezamenlijke activiteit van het Rode Kruis en Humanitas.
Het doel is participatie; de verbetering van de taalvaardigheid is daartoe het middel.
Deelnemers kunnen kiezen uit taalondersteuning individueel of in groepsverband. Taalgroepen worden samengesteld op basis van niveau, interesse en wijk. Het is altijd maatwerk en het participatiedoel van de deelnemer is het uitgangspunt. Het taaltraject wordt in de regel gevolgd door begeleiding naar participatie.

Jouw taken:
De deelnemer helpen de taalvaardigheid te vergroten door te oefenen met de Nederlandse taal in de praktijk. Dit doe je 2 uren per week tijdens 20 bijeenkomsten op een vaste locatie. Je begeleidt, stimuleert en motiveert de deelnemer bij het gebruik van de Nederlandse taal in de praktijk. Je sluit zoveel mogelijk aan bij het niveau en de interesse van de deelnemer. Je houdt jouw coördinator, die ook een vrijwilliger is, op de hoogte van de afspraken, voortgang, ondernomen activiteiten en bewaakt het tijdspad. Samen met je coördinator evalueer en sluit je af. In totaal ben je gemiddeld 4 uren per week beschikbaar voor het programma.
Wij verwachten van jou een groot inlevingsvermogen, geduld, affiniteit met de doelgroep en een goede beheersing van de Nederlandse taal en ervaring met groepen. Je werkt zelfstandig, maar je kunt ook samenwerken.
We bieden je mooie ervaringen, die voldoening geven, bijzondere ontmoetingen met mensen uit andere culturen, een leuke en leerzame werkomgeving, trainingen, workshops, intervisie, thema- en feestelijke bijeenkomsten.

Benodigde vaardigheden

(Be)denken, Aanpakken/doen, Communiceren en coachen, Ondernemen, Organiseren, Planmatig werken, Samenwerken, Zelfstandig werken

Minimaal opleidingsniveau

HBO, MBO

Voordelen

Het ondersteunen van inwoners van buitenlandse afkomst in Eindhoven op het gebied van de Nederlandse taal geeft enorm veel voldoening. Het is prachtig om mensen een stapje op weg te kunnen helpen. Je leert ook andere culturen en veel mensen kennen.

Doelgroep

Migranten, Volwassenen

Organisatienaam

Meedoen in de Wijken

Type

Vrijwilligersorganisatie

Doel

Meedoen in de Wijken helpt bewoners van buitenlandse afkomst in Eindhoven die hun Nederlands willen verbeteren, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de samenleving.

Kernactiviteiten

Wij bieden taal- en participatie-ondersteuning.

Naam

Anne Marie Jansen

Telefoonnummers

0402443311