Inschrijven

Vacature Wij zoeken een secretaris

#Awesome Kledingruilatelier zoekt een

Secretaris voor ons bestuur

VrijwilligerswerkLangdurig

Functie omschrijving

Stichting #Awesome kledingruilatelier is een non-profit ruilwinkel en (ver)maak atelier waar kleren een tweede kans krijgen.
Het vermaakatelier ontwikkelt zich steeds meer tot een creatief atelier waar mensen hun eigen kleding leren vermaken en/of een andere bestemming geven (tasjes, sieraden etc). Wij proberen zo een steentje bij te dragen aan een circulaire economie maar ook is armoedebestrijding een van onze doelen. In onze winkel en atelier werken een 40 vrijwilligers die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben of die een zinvolle dagbesteding zoeken. Vrijwilligers krijgen begeleiding en leren in de praktijk. #Awesome is belangrijke ontmoetingsplek in de buurt Doornakkers Tongelre.
Op dit moment bestaat het bestuur uit drie personen (voorzitter, penningmeester en een bestuurslid) Onze organisatie groeit en wij hebben behoefte aan een vicevoorzitter/secretaris.
De Taken van een vicevoorzitter/secretaris zijn:
• Vervangen van de voorzitter ten tijde van afwezigheid
. • Beheer van secretariaat
• Samen met de voorzitter bestuursvergaderingen voorbereiden
• De correspondentie namens de stichting voeren
• Samen met de voorzitter en de overige leden van het bestuur, het beleidsplan en jaarverslag opstellen.

Wij zoeken mensen met kennis van participatie trajecten, uit de armoedebestrijding, die een creatieve achtergrond hebben of affiniteit met de circulaire economie of met kennis van marketing of detailhandel.

Voor meer informatie kijk op www.awesomekledingruilatelier.nl Sollicitaties via kledingruil@outlook.com of via een van de huidige bestuurslede

Benodigde vaardigheden

(Be)denken, Aanpakken/doen, Analyseren, Planmatig werken

Minimaal opleidingsniveau

WO, HBO, MBO, VWO, HAVO

Doelgroep

Geen bijzondere doelgroep

Organisatienaam

#Awesome Kledingruilatelier

Type

Vrijwilligersorganisatie

Doel

Kleding een nieuw leven geven.

Kernactiviteiten

#Awesome is een non-profit ruilwinkel en (ver)maakatelier waar kleren een nieuw leven krijgen.

Naam

Yvonne Krom

Telefoonnummers

0614935238