Inschrijven

Vacature Wordt u de nieuwe voorzitter van OVO?

OVO zoekt een

Bestuurder/ Voorzitter

VrijwilligerswerkLangdurig

Functie omschrijving

Over de organisatie:
OVO is een gesubsidieerde vrijwilligers organisatie, ontstaan uit de ouderenbonden van Eindhoven en gericht op de collectieve belangen behartiging van alle ouderen in Eindhoven.
Door de veranderingen in de samenleving, gemeentelijke decentralisatie en ook door veranderingen binnen OVO zelf heeft het bestuur gekozen voor een nieuwe organisatie structuur en visie.
OVO wil als organisatie meer zichtbaar zijn, samenwerken, verbinden, informeren, signaleren en adviseren.

Omschrijving werkzaamheden:
• Geeft richting en sturing aan het bestuur en is formeel het eerste aanspreekpunt
• Heeft ervaring met/ kennis van lokale politiek en/of gemeentelijke organisaties
• Vertegenwoordigt samen met de overige bestuurders OVO
• Zorgt dat voorgenomen werkplannen worden uitgevoerd of aangepast.
• Zit de vergaderingen van het bestuur voor
• Representeert extern OVO en is verantwoordelijk voor het opbouwen en
onderhouden van interne en externe contacten
• Bewaakt de eenheid binnen het bestuur
• Werktijden: minimaal 2 dagdelen per week

Profiel algemeen :
OVO is op zoek naar een inspirerende voorzitter die het een uitdaging vindt om de nieuwe organisatie op de kaart te zetten.
• De voorzitter is proactief, doortastend en ondernemend.
• De voorzitter geeft sturing aan de bureaumedewerkers en de
taakgroep PR & Communicatie.
• Minimaal HBO denk/werkniveau en verantwoordelijkheidsgevoel
• Onderschrijft de doelstelling van OVO en draagt deze uit
• Is in staat over de grenzen van de organisatie heen te kijken
• Is een teamspeler, die in staat is om mensen van verschillende
niveaus met elkaar te verbinden
• Bij voorkeur woonachtig in Eindhoven

Benodigde vaardigheden

(Be)denken, Aanpakken/doen, Analyseren, Communiceren en coachen, Leidinggeven, Ondernemen, Organiseren, Planmatig werken, Samenwerken

Minimaal opleidingsniveau

HBO, VWO

Doelgroep

Ouderen

Organisatienaam

OVO

Type

Vrijwilligersorganisatie

Doel

Ovo is een vrijwilligersorganisatie die de collectieve belangen behartigt van alle senioren in Eindhoven richting gemeentelijke ouderen beleid.

Kernactiviteiten

gevraagd en ongevraagd advies geven aan organisaties met betrekking tot het ouderen beleid.

Naam

Stefanie Sloof

Telefoonnummers

0402573832