Inschrijven

Vacature Voorzitter nationale korenbond KBZON

KBZON zoekt een

Voorzitter

VrijwilligerswerkLangdurig

Functie omschrijving

Als verbindend bestuurder is de voorzitter aanvoerder van een 6-koppig bestuur dat op open en enthousiaste wijze invulling geeft aan de taken zoals die in de Algemene Vergadering worden geformuleerd.
Daarnaast is het bestuur samen verantwoordelijk om de bond aan te laten sluiten bij de wensen van de leden en hiervoor initiatieven te ontwikkelen.

De voorzitter vertegenwoordigt de Bond in allerlei interne- en externe contacten.
(zo is de KBZON lid van Koornetwerk Nederland, een koepel van een 10-tal nationale bonden.)
Daarnaast is hij/zij een boegbeeld voor de vereniging en woont hij/zij regionale en provinciale bijeenkomsten van de leden bij.

Voor deze taken zoekt de KBZON een voorzitter
• die leiding kan geven aan het bestuurlijke proces
• en die samen met de directeur en zijn team van het dienstverleningsbureau uitvoering geeft aan de taken van de korenbond.

Affiniteit met (koor)muziek en inzicht op de ontwikkelingen voor de zang en de positie die koren in het culturele landschap innemen is een pré.

Benodigde vaardigheden

(Be)denken, Aanpakken/doen, Analyseren, Communiceren en coachen, Leidinggeven, Ondernemen, Organiseren, Planmatig werken, Samenwerken

Minimaal opleidingsniveau

HBO

Voordelen

Een bestuursfunctie in een enthousiaste groep medebestuurders van een actieve korenbond

Doelgroep

Geen bijzondere doelgroep

Organisatienaam

KBZON

Type

Maatschappelijke organisatie

Doel

De Korenbond
bevordert, stimuleert en ondersteunt de actieve koorzangbeoefening.


Kernactiviteiten

De Korenbond onderhoudt contacten met de bij haar als lid aangesloten verenigingen;
ze bevordert het onderling uitwisselen van ervaringen;
ze verstrekt adviezen op muzikaal, financieel en bestuurlijk terrein.
Ze is alle koren en andere muziekgezelschappen in Nederland van dienst zijn

Naam

Jacques Merkx

Telefoonnummers

0492387223