Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Snel navigeren naar:

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen gaat over:

  • Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders.
  • De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders.
  • Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven.
  • Regels omtrent belangenverstrengeling.
  • Procedures bij grote uitgaven of investeringen.

De wet geldt voor alle besturen, groot en klein. Op 1 juli 2021 moet je eraan voldoen. Het is belangrijk, want niet voldoen aan de WBTR kan gevolgen voor bestuursleden persoonlijk. Zorg dus dat jouw organisatie het goed geregeld heeft. Ga tijdig aan de slag en zorg dat bestuur en toezicht op orde zijn. 

Checklist WBTR (NOV)

Gebruik de checklist WBTR van het NOV om te kijken wat je geregeld moet hebben.

Waarom?

  • Omdat je geen gedoe wilt in je organisatie.
  • Omdat je jouw bestuursleden wilt behoeden voor persoonlijke    aansprakelijkheid.
  • Omdat je nieuwe bestuursleden wilt laten zien dat de zaken goed op orde zijn.

Meer achtergrondinformatie over de WBTR (NOV) vind je op de website van het NOV.

Supportpunt

Verenigingen en stichtingen in Eindhoven kunnen voor vragen contact opnemen met Supportpunt