Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Doel van de WBTR

Het doel van de WBTR is de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren.  

In de wet zijn regels opgenomen over het besturen van verenigingen en stichtingen. Ook is door deze wet de persoonlijke aansprakelijkheid voor bestuurders en toezichthouders verbreed.  

In het Informatieblad Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (rijksoverheid) staat meer achtergrondinformatie over de WBTR.

Video: WBTR uitgelegd (KVK)

Checklist en stappenplan

Checklist

Het NOV heeft een checklist WBTR (NOV) ontwikkeld. De checklist is een middel om risico’s van wanbestuur te inventariseren en in kaart te brengen op welke gebieden actie ondernomen moet worden. 

Stappenplan

De checklist geeft geen duidelijkheid over hoe zaken aangepast moeten worden. Hiervoor is ­­­­- op initiatief van het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen (IVBB) en De Nederlandse Associatie (DNA) -  een online WBTR-stappenplan (WBTR) ontwikkeld om verenigingen en stichtingen te ondersteunen. 
Het stappenplan is een hulpmiddel om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen en op deze manier de kwaliteit van bestuur en toezicht te verbeteren.

Korting stappenplan
Via de link WBTR voor leden van het NOV kunnen verenigingen en stichtingen met korting gebruik maken van het stappenplan. De kosten zijn dan voor een jaar € 120 in plaats van € 240.

Zie ook

Waar kun je terecht met vragen?

Supportpunt Eindhoven

Verenigingen en stichtingen in Eindhoven kunnen contact opnemen met Supportpunt Eindhoven.

Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen (IVBB) 

Het IVBB is een non-profit organisatie voor verenigingen en stichtingen en geeft praktische informatie en ondersteuning over de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.  

De Nederlandse Associatie (DNA) 

DNA verenigt Nederlandse branche-, beroeps- en belangenorganisaties, federaties, fondsen en bonden. DNA stimuleert en ondersteunt de professionalisering van verenigingen en verwante organisaties.