Welke organisaties mogen met vrijwilligers werken?

Definitie vrijwilligerswerk

Belangrijk is het verschil tussen de fiscale en maatschappelijke definitie van vrijwilligerswerk. 

Maatschappelijk

In de maatschappelijke definitie doe je onverplicht en onbetaald werk voor de maatschappij of een groep uit de maatschappij. Er wordt geen winst gemaakt met vrijwilligerswerk.

Fiscaal

Fiscaal ligt het wat ingewikkelder, waardoor bepaalde rechtspersonen niet met vrijwilligers kunnen werken. Maatschappelijke ondernemers of stichtingen met een winstoogmerk kunnen geen gebruik maken van vrijwilligersregelingen van de belastingdienst en vallen ook niet onder de vrijwilligersverzekering zoals de gemeente die afgesloten heeft.

NOV: 'Met andere woorden, iemand die onverplicht en onbetaald arbeid verricht voor anderen in georganiseerd verband bij een organisatie die verplicht vennootschapsbelasting betaald, is voor de overheid geen vrijwilliger maar een onbetaalde werknemer. Dat geldt voor alle bedrijven, familiebedrijven en organisaties met een winstoogmerk, die geen ANBI zijn en geen sportvereniging en sportstichting zijn.'

Sociaal of ideëel doel

Werkt jouw organisatie of jij als ZZP’er aan een sociaal of ideëel doel? Regel zaken op juridisch en fiscaal gebied goed voor je vrijwilligers. 
Laat je vrijwilligers bijvoorbeeld niet onverzekerd werken. Als je je vrijwilligers een vergoeding geeft, zijn daar bepaalde regels aan verbonden.

Zie ook