Algemene Verordening Gegevensbescherming

AVG en vrijwilligersorganisaties

Ook vrijwilligersorganisatie moeten zich aan de regels in de Algemene verordening gegevensbescherming houden. Dat geldt zowel voor het bewaren van persoonsgegevens in digitale bestanden als in mappen op een plank. Deze laatste moeten voortaan veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen.

Belangrijke thema's AVG

De wet kent drie belangrijke thema’s

  1. Welke gegevens worden vastgelegd en waarom.
  2. Hoe en waar worden de gegevens vastgelegd.
  3. Hoe worden ze beschermd en wat is de procedure in geval van datalekken.

Stappenplan en aanvullende informatie

Het AVG-stappenplan (NOV) helpt je om jouw organisatie AVG-bestendig te maken.

Meer informatie over de AVG (AP) kun je vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).