Inschrijven

Vrijwillige Inzet in Eindhoven: nu en in de toekomst

Onderzoeksresultaten als aftrap voor samen bouwen aan een sterke stad

Op dinsdag 5 september organiseerde Vrijwilligerspunt Eindhoven een interactieve bijeenkomst voor vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en andere geïnteresseerden. Het doel: samen komen tot veranderingen en acties om de mismatch tussen vraag en aanbod in vrijwillige inzet te verkleinen en zo te bouwen aan een sterke stad. Er waren ruim 120 aanmeldingen, goed voor een volle zaal in het Badlab. Het onderwerp leeft in Eindhoven. Sterker nog: veel mensen zijn bereid samen de schouders te zetten onder het versterken van de vrijwillige inzet in Eindhoven.

In opdracht van de gemeente Eindhoven liet Vrijwilligerspunt twee onderzoeken uitvoeren naar behoeften van organisaties en (potentiele) vrijwilligers in Eindhoven. Ruim 800 organisaties ontvingen een digitale vragenlijst in het kader van het onderzoek. Daarnaast namen ruim 7.000 burgers deel aan het onderzoek. De respons lag bij beide doelgroepen boven de 30%. De resultaten vormden de rode draad tijdens de bijeenkomst in het Badlab.

Resultaten
Uit de resultaten blijkt dat organisaties behoefte hebben aan een passend vrijwilligersbeleid, aan gekwalificeerde vrijwilligers en bestuursleden, financiële middelen en vooral: meer vrijwilligers. Die willen zij vinden en binden en juist dat blijkt lastig te zijn. Van de inwoners geeft maar liefst 75% aan vrijwilligerswerk te doen. Er is dus wel degelijk veel aanbod, alleen stellen mensen anno 2017 andere eisen aan het vrijwilligerswerk dat zij willen doen. Veruit de meeste vrijwilligers doen vrijwilligerswerk omdat ze het leuk vinden, daarna scoort de waardering die ze ervoor krijgen erg hoog. Interessant zijn juist ook de mensen die geen vrijwilligerswerk doen. 27% van hen wil dat simpelweg niet. Anderen zouden het overwegen als zij een leuke organisatie of passend vrijwilligerswerk vinden, hun tijd flexibeler kunnen inzetten of als aan andere voorwaarden wordt voldaan.

Ondertussenheid
“We moeten andere dingen gaan doen om de juiste dingen te blijven doen voor de stad Eindhoven”, concludeert Regine van Lieshout, manager unit Buurten en manager Innovatie bij Lumens, de organisatie waarvan Vrijwilligerspunt onderdeel is. Volgens Van Lieshout is het veld in beweging en bevinden we ons in de ontpoppingsfase van dat ‘anders doen’. Ze noemt dit de ‘ondertussenheid’. “Die kunnen we samen vormgeven. Samen bouwen aan een sterke stad.”
De vrijwilliger vraagt echt om een andere benadering en het onbenut potentieel is groot. Volgens gastspreker Lucas Meijs, hoogleraar Strategic Philanthropy aan de Erasmus Universiteit, komt vrijwillige energie vrij langs drie wegen: bereidheid, bekwaamheid en beschikbaarheid. Krijg als vrijwilligersmanagers deze drie op één lijn en je hebt de Jackpot; iemand die bereid is om vrijwilligerswerk te doen. De uitdagingen liggen daarbij in het omzetten van vrijwillige energie naar vrijwilligerswerk, het aanboren van nieuwe (interne én externe) bronnen en het kijken hoe we de zogenaamde ‘nooit-vrijwilliger’ wel bereid krijgen om vrijwilligerswerk te gaan doen.

Interactie
Alle input leverde al tijdens de bijeenkomst veel output op. De aanwezigen konden via hun smartphone interactief reageren op vragen en stellingen en dat leverde interessante gesprekken en ideeën op. Vrijwilligerspunt gaat op korte termijn werk maken van alle nieuwe inzichten, samen met de mensen die tijdens de bijeenkomst aangaven mee te willen denken over gerichte, concrete acties voor de stad. Wilt u, als (nog niet) actieve vrijwilliger of als vertegenwoordiger van een organisatie, hieraan ook een bijdrage leveren? Stuur dan een e-mail naar: info@vrijwilligerspunteindhoven.nl

Via onderstaande links vind je; 

Verslag van de bijeenkomst

Presentatie onderzoeksresultaten

Infographic onderzoek organisaties