Inschrijven

Een nieuw jaar, een nieuw begin

Vrijwilligerspunt gaat verder als Eindhoven Doet

logo Eindhoven Doet

Per 1 januari gaat Vrijwilligerspunt verder als Eindhoven Doet. Een nieuw concept met een nieuwe naam. De brede dienstverlening verandert in een compacte aanpak met een duidelijke focus: meer mensen bewegen om zich in te zetten voor de stad en haar inwoners.

De sociale basis in de stad vraagt om meer vrijwilligers. De traditionele manier van werven werpt geen of onvoldoende vruchten meer af. Tegelijkertijd zijn er veel mensen die met wat extra ondersteuning prima mee kunnen doen. Hier gaat Eindhoven Doet wat aan doen.

Wat doet Eindhoven Doet?
Door het organiseren van evenementen inspireren we mensen om zich vrijwillig in te zetten. Met de vacaturebank kan iedereen zelf aan de slag. Lukt het niet dan ondersteunen we met persoonlijke bemiddeling. Met verschillende vormen van deskundigheidsbevordering versterken we vrijwilligers(organisaties) en bewonersinitiatieven. En we adviseren hen over het vinden en binden van vrijwilligers.

Wat doet Eindhoven Doet niet?
De financiële ondersteuning van verenigingen en stichtingen past niet meer in de nieuwe aanpak van Eindhoven Doet. Dit is overgedragen aan SupportPunt (algemeen en boekhouding) en de gemeente Eindhoven (subsidies).

Ook de waarderingsacties behoren tot het verleden. Uit onderzoek dat Vrijwilligerspunt in september heeft gehouden, bleek dat vrijwilligers de waardering van de organisatie of mensen waarvoor ze werken, veel belangrijker vinden. Eindhoven Doet gaat zich daarom inspannen om waardering op te nemen in het vrijwilligersbeleid van organisaties.

Lees ook: 
Geen kortingsacties meer van Eindhoven Waardeert
Overdracht financiele ondersteuning vrijwilligerspunt