Inschrijven

Een Frisse Blik op Vrijwilligers

Met een frisse blik op vrijwilligers hebben we het afgelopen half jaar met een aantal organisaties gewerkt in proeftuinen. De proeftuinen waren gericht op het verminderen van het tekort aan vrijwilligers bij deze organisaties. Kijk even mee naar 5 deelnemende organisaties en zie wat het hen opleverde.

https://youtu.be/Q-mMsioYk0A

De eerste twee proeftuinen van 2019 gaan binnenkort van start! Deze avond presenteerde Eindhoven Doet de onderwerpen “Flexvrijwilligers” en “Samen kom je verder”. De inschrijvingen stroomden binnen. Wil je als Eindhovense organisatie ook nog aansluiten?
Mail naar info@eindhovendoet.nl

Proeftuinen bieden kansen om nieuwe vrijwilligers te vinden

Eindhoven Doet gaat ook dit jaar weer 4 proeftuinen begeleiden die je helpen om meer vrijwilligers voor jouw organisatie te vinden. Eindhovense vrijwilligersorganisaties zijn van harte uitgenodigd om aan te sluiten. Met elkaar op zoek naar nieuwe mogelijkheden, elkaar inspireren en anders laten kijken. Het is een te gek proces om aan deel te nemen.

Je kunt je nu aansluiten bij de eerste proeftuinen van dit jaar “Flexvrijwilligers” en “Samen kom je verder”:

Flexvrijwilligers

Voor veel mensen is het leven druk. Ze willen wel vrijwilligerswerk doen, maar hebben moeite dit in hun agenda te passen en zijn kritisch op de inhoud van wat ze willen doen. Er zijn verschillende manieren te bedenken om deze mensen toch bij je organisatie te betrekken. Kunnen mensen op projectbasis iets betekenen, kunnen ze online hun bijdrage leveren? Met eenmalige klussen? Of op een andere manier? En hoe kun je dat in jouw organisatie mogelijk maken, zodat het voor jou en de vrijwilliger iets waardevols oplevert? In de proeftuin “Flexvrijwilligers” gaan we elkaar inspireren, helpen en verschillende manieren uitproberen. Kansen te over, dus!

Samen kom je verder

Hoe kun je slim samenwerken en samen meer vrijwilligers voor de stad vinden? Hoe kun je elkaar versterken in het maken van de ideale match? In de proeftuin “Samen kom je verder” leggen we korte lijntjes en gaan we op zoek naar manieren om elke vrijwilliger op de beste plek te krijgen.

Zaaien en oogsten in de proeftuin

Het is duidelijk dat deelname in een proeftuin je veel brengt. Nieuwe contacten, korte lijntjes, het delen van elkaars ervaringen en samen nieuwe mogelijkheden vinden. Experts worden ingevlogen en we organiseren inspiratieavonden.

Natuurlijk investeer je ook in de samenwerking. De proeftuinen komen eens per maand of per 6 weken bij elkaar. We verwachten dat je zoveel mogelijk bij deze bijeenkomsten bent.