Inschrijven

Algemene Verordening Gegevensbescherming

'Wat betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor jou als bestuurder van een stichting of vereniging?'

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze verordening vervangt de Privacyrichtlijn die in Nederland in nationale wetgeving is omgezet door middel van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Dit houdt in dat er meer verantwoordelijkheid bij jou als bestuurder van een vereniging of stichting wordt neergelegd om aan deze vernieuwde privacyregelgeving te voldoen. 

Door de AVG krijgen personen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens (mits aan de gestelde voorwaarden is voldaan). De privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid, personen krijgen het recht op:

  • inzage van gegevens;
  • overdraagbaarheid van gegevens;
  • rectificatie van gegevens;
  • wissen van gegevens. 

Welke privacygevoelige gegevens kan ik nu nog vastleggen? Moet ik een andere werkwijze gaan hanteren binnen mijn organisatie? Welke financiële consequenties brengt het met zich mee?

Op 20 maart organiseren SupportPunt en Joanknecht samen een bijeenkomst over de AVG, om onder andere op de bovenstaande vragen antwoord te geven.
De bijeenkomst geeft je een praktische uitleg over de impact van deze verordening, er is uiteraard de mogelijkheid om vragen te stellen.

Let op: inschrijven verplicht, maximaal twee personen per organisatie.