Inschrijven

Advies en informatie

Snel naar één van de volgende onderwerpen

Onkostenvergoedingen

Als je vrijwilligerswerk doet krijg je soms een vergoeding voor de kosten die je maakt, bijvoorbeeld vergoedingen voor gemaakte reiskosten of voor kosten van papier, postzegels en dergelijke. Soms geven organisatie een vaste kleine vergoeding voor de gemaakte werkzaamheden.

Vrijwilligersorganisaties mogen zelf beslissen of zij een onkostenvergoeding geven. De vergoedingen zijn wel aan regels gebonden, zowel van de belastingdienst als van uitkerende instanties. Lees hier meer over vrijwilligersvergoedingen.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

In het kader van veiligheid kunnen organisaties die werken met minderjarige of mensen met een verstandelijke beperking aan vrijwilligers een VOG verklaring vragen. Met de VOG wordt door het Ministerie van Justitie nagegaan of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico kunnen vormen voor de functie of taken waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Hierbij valt vooral te denken aan preventie op het gebied van (seksueel) misbruik.

Een VOG verklaring vraag je aan via het Inwonersplein van gemeente Eindhoven of samen met je vrijwilligersorganisatie per post of digitaal bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van de Dienst Justis.

Als de organisatie aangemeld is voor de Regeling Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen vrijwilligers van organisaties gratis een digitale VOG aanvragen.