Impact van Corona op vrijwilligerswerk

Corona heeft in 2020 het begrip vrijwillige inzet op zijn kop gezet en laat een grillig beeld zien in het vrijwilligerslandschap.

22-6-2021

Door het stopzetten van activiteiten enerzijds, verdween voor veel vrijwilligers hun vrijwilligerswerk. Volgens cijfers van het CBS liep het aandeel ‘15-plussers dat aangeeft in de vier weken voorafgaand aan het onderzoek vrijwilligerswerk te verrichten, in het tweede kwartaal van 2020 terug naar 16 procent. In het eerste kwartaal was dit nog 29 procent. De afname viel samen met de lockdown in het tweede kwartaal, waarbij ook verenigingen hun deuren moesten sluiten. Ondanks dat de maatregelen minder streng werden in het derde en vierde kwartaal steeg het aandeel mensen dat vrijwilligerswerk heeft gedaan maar naar 22 procent. Ter vergelijking: in 2019 deed nog 46,7% van de bevolking 15+ vrijwilligerswerk).’ Bron: NOV

Anderzijds ontwikkelde zich in 2020 een enorm aanbod van mensen die iets wilden doen voor een ander, zgn. bieden van coronahulp. Begin 2020 was het hulpaanbod vele malen groter dan de hulpvraag.  En ook de uitvoering van vrijwilligerswerk veranderde van fysiek naar iets doen vanuit huis (online of telefonisch). De manieren om het verschil te maken zijn enorm veranderd en er was nog nooit zoveel aandacht voor elkaar helpen.

Zo  zag het platform NLvoorelkaar vorig jaar voor het eerst in vijf jaar het animo voor vrijwilligerswerk stijgen en is de verwachting dat deze trend zich voortzet in 2021.  Het animo geldt met name voor de 1 op 1 hulpvragen en zegt iets over de motivatie en beweegredenen van de vrijwilliger (flexibel, zelfregie, impact maken). Bron: NLvoorelkaar.nl “Trendrapportage vrijwillige inzet 2021” 

Ook in Eindhoven merken we dat veel organisaties nog erg last hebben van de corona-pandemie. Over het stijgen of dalen van het aantal vrijwilligers kunnen we nog niet concreet zijn. We zien zowel mensen die afscheid nemen van hun vaste stek als mensen die nieuw vrijwilligerswerk beginnen. De crisis heeft mensen laten herbezinnen over wat zij willen doen.

Wat we ook in Eindhoven zien is de toename van het aantal mensen dat zich tijdelijk vrijwillig wil inzetten. Een trend die niet nieuw is, maar zich nu wel duidelijker manifesteert. En een blijvertje is.

Maak als organisatie gebruik van deze trend om nieuwe vrijwilligers te binden aan je organisatie en zo je vrijwilligerspotentieel te versterken. Onderzoek hoe flexibel vrijwilligerswerk ook past binnen jouw organisaties. Wij helpen je er graag mee! Lees de blog ‘Hoera voor de flexvrijwilliger!’, doe mee met de workshop ‘Leniger met flexvrijwilligers’, of download het werkboek