Onderzoek naar vrijwilligers binnen het kinder- en jongerenwerk

Bijna de helft van de Nederlandse bevolking boven de 15 jaar doet wel eens aan vrijwilligerswerk. Hiervan zet een grote groep vrijwilligers zich in voor kinderen en jeugdigen. De omvang en diversiteit van dit veld is echter nog niet goed in kaart gebracht.

Bijna de helft van de Nederlandse bevolking boven de 15 jaar doet wel eens aan vrijwilligerswerk. Hiervan zet een grote groep vrijwilligers zich in voor kinderen en jeugdigen. De omvang en diversiteit van dit veld is echter nog niet goed in kaart gebracht.

Om het vrijwillig kinder- en jongerenwerk op waarde te kunnen schatten is het van belang dat hier meer inzicht in komt.

Sociaal werk Nederland heeft DSP-groep gevraag onderzoek te doen naar aard en omvang van vrijwilligerswerk in het kinder- en jongerenwerk.
De resultaten van het onderzoek zullen bijdragen aan een betere positie voor het vrijwillig kinder- en jongerenwerk in Nederland, zowel lokaal als landelijk.

Help jij mee? Vul de enquête in via onderstaande link (de vragenlijsten wordt anoniem ingevuld, enkel de naam van de organisatie wordt gevraagd).

Link lokale organisaties