Inschrijven

Kaders en Regels

Vrijwilligerswerk naast een uitkering

Als je een uitkering hebt, mag je vrijwilligerswerk doen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Je uitkeringsinstantie kan je hierover informeren. Vrijwilligerswerk mag bijvoorbeeld je kansen op betaald werk niet verkleinen. Je mag ook geen werk doen waarvoor iemand zonder uitkering een salaris zou krijgen. Ook is het belangrijk is dat jij jouw contactpersoon van de uitkerende instantie informeert over je vrijwilligerswerk.

Toch ineens werk gevonden?
Werk je als vrijwilliger, maar krijg je ergens anders een (passende) betaalde baan aangeboden? Dan moet je stoppen met het vrijwilligerswerk onder werktijd. In je vrije tijd kun je natuurlijk gewoon vrijwilligerswerk blijven doen! Vooral omdat het belangrijk en leuk is!

Participatiewet

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Ontvang je een WWB uitkering (bijstandsuitkering) en behoort betaald werk (nog) niet tot de mogelijkheden, dan kan de gemeente een tegenprestatie naar vermogen verlangen. Die tegenprestatie bestaat uit onbetaalde werkzaamheden die nuttig zijn voor de samenleving, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.

Het volgende schema is een handig overzicht over de regels bij het doen van vrijwilligerswerk naast een uitkering. Per uitkering zie je wat de regels zijn.

Onkostenvergoeding

Als je vrijwilligerswerk doet krijg je soms een vergoeding voor de kosten die je maakt, bijvoorbeeld vergoedingen voor gemaakte reiskosten of voor kosten van papier, postzegels en dergelijke. Soms geven organisaties een vaste kleine vergoeding voor de gemaakte werkzaamheden.

Vrijwilligersorganisaties mogen zelf beslissen of zij een onkostenvergoeding geven. De vergoedingen zijn wel aan regels gebonden, zowel van de belastingdienst als van uitkerende instanties. Lees hier meer over vrijwilligersvergoedingen.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

In het kader van veiligheid kunnen organisaties die werken met minderjarige of mensen met een verstandelijke beperking, aan vrijwilligers een VOG verklaring vragen. Met de VOG wordt door het Ministerie van Justitie nagegaan of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico kunnen vormen voor de functie of taken waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Hierbij valt vooral te denken aan preventie op het gebied van (seksueel) misbruik.

Een VOG verklaring vraag je aan via het Inwonersplein van gemeente Eindhoven of samen met je vrijwilligersorganisatie per post of digitaal bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van de Dienst Justis.

Als de organisatie aangemeld is voor de Regeling Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen vrijwilligers van organisaties gratis een digitale VOG aanvragen.