Inschrijven

Kaders en Regels

Vrijwilligerswerk naast een uitkering

Als je een uitkering hebt, mag je vrijwilligerswerk doen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Je uitkeringsinstantie kan je hierover informeren. Vrijwilligerswerk mag bijvoorbeeld je kansen op betaald werk niet verkleinen. Je mag ook geen werk doen waarvoor iemand zonder uitkering een salaris zou krijgen. Ook is het belangrijk is dat jij jouw contactpersoon van de uitkerende instantie informeert over je vrijwilligerswerk.

Toch ineens werk gevonden?
Werk je als vrijwilliger, maar krijg je ergens anders een (passende) betaalde baan aangeboden? Dan moet je stoppen met het vrijwilligerswerk onder werktijd. In je vrije tijd kun je natuurlijk gewoon vrijwilligerswerk blijven doen! Vooral omdat het belangrijk en leuk is!

Participatiewet

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Ontvang je een WWB uitkering (bijstandsuitkering) en behoort betaald werk (nog) niet tot de mogelijkheden, dan kan de gemeente een tegenprestatie naar vermogen verlangen. Die tegenprestatie bestaat uit onbetaalde werkzaamheden die nuttig zijn voor de samenleving, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.


Vergoedingen

Als je vrijwilligerswerk doet krijg je soms een onkostenvergoeding voor de kosten die je maakt, bijvoorbeeld vergoedingen voor gemaakte reiskosten of voor kosten van papier, postzegels en dergelijke. Soms geven organisaties een vaste kleine vrijwilligersvergoeding voor de gemaakte werkzaamheden.

Vrijwilligersorganisaties mogen zelf beslissen of zij een onkostenvergoeding geven. De vergoedingen zijn wel aan regels gebonden, zowel van de belastingdienst als van uitkerende instanties. Lees hier meer over vrijwilligersvergoedingen.

ACTUEEL: Per 1 januari 2019 gaan de maximale  vrijwilligersvergoeding omhoog van 150 naar 170 Euro per maand en 1500 naar 1700 Euro per jaar.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

In het kader van veiligheid kunnen organisaties een gratis VOG aanvragen voor alle vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen. Of wanneer sprake is van een kwetsbare situatie. Hieronder vallen bijvoorbeeld mensen die zorg vragen en aan wie zorg wordt verleend, ouderen en mensen met schulden, maar ook (top)sporters en mensen met een visuele en/of lichamelijke beperking. Vrijwilligers kunnen  als hun organisatie zich heeft aangemeld voor de regeling. 

Met de VOG wordt door het Ministerie van Justitie nagegaan of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico kunnen vormen voor de functie of taken waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Hierbij valt vooral te denken aan preventie op het gebied van (seksueel) misbruik.

Meer informatie over de gratis VOG vind je op www.gratisvog.nl