Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Ben je van mening dat informatie onjuist of gedateerd is, neem dan contact met ons op.

Accounts 

De accounts op onze website zijn voor organisaties die met vrijwilligers (willen werken en (potentiële) vrijwilligers. Ingevulde gegevens worden nooit aan anderen/derden verstrekt. (zie privacyverklaring).

Organisaties met een account kunnen zelf vacatures voor vrijwilligerswerk op onze website publiceren. Eindhoven Doet controleert regelmatig de ingevoerde informatie, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud en actualiteit ervan.

Eindhoven Doet is gerechtigd om accounts en vacatures aan te passen als;

  • deze niet volledig zijn ingevuld
  • voor andere doeleinden wordt gebruikt

De inhoud of de opmaak de werkwijze van de vacaturebank verstoord, en/of te verwijderen als;

  • de inhoud geen link heeft met vrijwillige inzet,
  • de indruk bestaat dat de vacature niet serieus is
  • er kwetsende en/of grove teksten gebruikt worden
  • bij ongeoorloofd gebruik.

Voorwaarden gebruik vacaturebank Eindhoven Doet

De digitale vacaturebank is uitdrukkelijk bedoeld voor;

  • organisaties en initiatieven die (willen) werken met vrijwilligers. Wij volgen de richtlijnen van het NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk).
  • personen die zich willen oriënteren op vrijwilligerswerk en/of zich beschikbaar willen stellen als   vrijwilliger

De vacaturebank is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Eindhoven Doet gaat uit van een correct gebruik door potentiële vrijwilligers en door organisaties die hun vacatures plaatsen. Mail ons als je klachten hierover hebt.

Vanwege de openbaarheid stelt Eindhoven Doet niet verantwoordelijk te zijn voor contacten die door middel van deze site ontstaan.