Sociale Veiligheid

Pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. 
Voorkom grensoverschrijdend gedrag.

Afgelopen jaar is grensoverschrijdend gedrag regelmatig in de publiciteit geweest, met name met excessen in de omroepwereld of professionele sport. Het komt helaas overal voor. Dus ook binnen vrijwilligersorganisaties. Tussen vrijwilligers en deelnemers maar ook tussen deelnemers onderling.  Pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. Voorkom grensoverschrijdend gedrag.

Wij, Eindhoven Doet, Eindhoven Sport en Supportpunt, vinden het belangrijk dat vrijwilligers en deelnemers in Eindhoven in een veilige omgeving kunnen werken en verblijven. En dat vrijwilligersorganisaties proberen te voorkomen dat er binnen hun organisatie grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. En wanneer dat toch gebeurd, er adequaat wordt opgetreden.

In januari hebben we een onderzoekje gedaan om een beeld te krijgen op hoever vrijwilligersorganisaties in Eindhoven bezig zijn met voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. En of er behoefte is aan ondersteuning op dit terrein.

Lees hier de belangrijkste resultaten van het onderzoek

263 vrijwilligersorganisaties uit diverse sectoren hebben de vragenlijst ingevuld. Gelukkig weten veel organisaties te melden dat zij nog geen ervaring hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag binnen hun organisatie. Maar helaas wil dit niet altijd zeggen dat het niet gebeurd of kan gebeuren.

Voorkom dat het kan gebeuren.

Sociale Veiligheid in jouw organisaties. Kijk waarom en hoe kan jouw vrijwilligersorganisatie kan werken aan dat iedereen zich veilig voelt!

Het belang van een preventief beleid grensoverschrijdend gedrag voor een organisatie is voor een grote groep organisaties duidelijk. 164 organisaties hebben een preventief beleid grensoverschrijdend gedrag opgesteld en/of willen hiermee aan de slag. En omdat 77 organisaties behoefte hebben aan ondersteuning bij het opstellen/implementeren van dit beleid hebben we SESAM gevraagd een workshop Sociale Veiligheid te verzorgen.

Deelname aan deze workshop is in eerste instantie voorbehouden aan de organisaties die deelgenomen hebben aan het onderzoek.

Heb jij ook belangstelling voor deze workshop maak dit dan kenbaar door je in te schrijven

Workshop Sociale Veiligheid