Vonderkwartier

Madelon en Susanne

VonderDoeners

Misschien herkenbaar? Vrijwilligers vinden en activiteiten opzetten wordt steeds lastiger.

Dit merkten ze ook in de wijk Vonderkwartier. En dit leidde in januari 2021 tot het opzetten van een nieuw initiatief: de VonderDoeners. Madelon en Susanne zijn de stuwende krachten achter de VonderDoeners: Een initiatief dat uitnodigt tot nieuwe initiatieven.

06-04-2021/Yvonne Keijsers

De VonderDoeners zijn een onderdeel van wijkvereniging ‘het Vonderkwartier’, een levendige buurt in het centrum van Eindhoven. Het Vonderkwartier valt op door de verbinding en betrokkenheid met elkaar en gezamenlijke activiteiten. Het vinden van een groep vrijwilligers die alle jaarlijkse activiteiten organiseerden werd steeds moeilijker. Voor veel wijkbewoners is deelname aan een werkgroep te veel maar zij hebben wél goede ideeën of helpen graag even mee. Hierop inspelend startten de VonderDoeners.

Bewoners die één- of meermalig ‘iets’ willen doen kunnen zich via een email melden en worden toegevoegd in de appgroep van de VonderDoeners. Ieder idee of gedachtenspinsel, hoe klein of concreet dan ook, kan in deze appgroep gedeeld worden. Bewoners kunnen elkaar zo vinden, brainstormen met elkaar en inspireren elkaar. Wie zin en tijd heeft om met een idee mee te doen, gaan samen in een aparte appgroep het idee verder uitwerken. De VonderDoeners kunnen een beroep doen op de kennis en materialen die binnen het Vonderkwartier beschikbaar zijn.

 

vonderdoeners kinderen

De VonderDoeners bestaan pas drie maanden. In een periode die bepaald wordt door Covid19 en diverse maatregelen zetten ze al mooie activiteiten neer. Een speurtocht door de wijk bijvoorbeeld voor kinderen en ouders en een carnavalsoptocht -ook langs het nabijgelegen verpleeghuis-, een digitale buurtborrel en de landelijke opschoondag. De kern is… als iedereen een klein deel pakt lukt het toch om een mooie activiteit neer te zetten. En er zijn nog veel ideeën voor veel meer!

Madelon en Susanne hebben beide veel ervaring in het vrijwilligerswerk. Zij zijn al jaren zeer actief betrokken bij wijkvereniging het Vonderkwartier. En met veel enthousiasme en kennis! Zij hebben een groot hart voor de wijk en waardering en inzet voor de verbinding in de wijk. Met de VonderDoeners zetten zij de zeer gewaardeerde activiteiten door in een periode dat potentiële vrijwilligers het lastig vinden om zich voor langere tijd te binden of weinig tijd voelen om zich in te zetten voor de wijk.

Vonderdoeners

Zij zijn kanjers in het zoeken van verbinding, creëren van buurtgevoel en het actief werven van vrijwilligers. Zij gaan aan de slag; via hun eigen netwerk, via Facebook, de site van het Vonderkwartier, de nieuwbrief en in contact met hun buurtgenoten. En zo leg je verbinding en maak je mooie plannen!

Overzicht ervaringsverhalen