Werken met Sociaal Kapitaal verrijkt en verruimt

Sjaak Evers en Harold Kops

Eindhoven in Dialoog

We vinden de dialoog zó mooi -ook voor onszelf- en belangrijk -ook voor de samenleving- dat we er ons graag voor inzetten. We gunnen iedereen de ervaring met dialogen.

20-12-2021 / Yvonne Keijsers

Dialogen brengen mooie verbindingen en mooie gesprekken.

Eindhoven in Dialoog is een netwerk dat zich richt op verbinden en samen in gesprek gaan. Zij verzorgen ieder jaar -begin november- de dag van de dialoog, in Eindhoven was dat dit jaar een week lang. Veel gelegenheid om kennis te maken met en deel te nemen aan een dialoog.

Sjaak Evers en Harold Kops zijn al lange tijd betrokken bij Eindhoven in Dialoog, zij dragen bij aan de dialoog en aan het vormgeven van de dialoog.

Om te beginnen, wat is een dialoog?

Het is in een prettige omgeving onder begeleiding van een getrainde gespreksbegeleider in gesprek gaan met elkaar over een thema met behulp van de vier-stappen-methodiek: Kennismaken, Ervaringen delen, Dromen en Doen. En Eindhoven in Dialoog zet dit op, begeleidt en leidt gespreksleiders op. Dat is ook precies wat Eindhoven in Dialoog wil doen. Ze richten zich op de kern: de dialoog begeleiden en de uitkomst daarvan is open. Sjaak en Harold vertellen; dat is de essentie van de dialoog en dat maakt het ook spannend. Het draait om in dialoog zijn, kennis maken, luisteren zonder oordeel en oprechte interesse in de ander. De uitkomst van de dialoog maakt ons niet uit. Het gaat om de kwaliteit in plaats van de kwantiteit.

We vinden de dialoog zó mooi -ook voor onszelf- en belangrijk -ook voor de samenleving- dat we er ons graag voor inzetten. We gunnen iedereen de ervaring met dialogen.

EinD foto van Facebook

Sociaal Kapitaal

Dat is wat wij bijdragen als Eindhoven in Dialoog en daar vragen wij geen financiële vergoeding voor, vertellen Sjaak en Harold. Het netwerk kent geen hiërarchie, geen bestuur, geen machtsverhoudingen, we zijn geen stichting. We schrijven geen plannen, we declareren niet en houden geen boekhouding bij. We hoeven ons niet te verantwoorden naar subsidieverstrekkers. Zo kunnen we doen waar we van houden: dialoog voeren.

Voor wat wij bijdragen met Eindhoven in Dialoog vragen wij geen financiële vergoeding. Ook deelnemende organisaties mogen dat niet doen. Wij onderscheiden ons doordat we werken met Sociaal Kapitaal. Het gaat om waarden en uitgangspunten die je deelt in je netwerk. Daardoor kun je als vrijwilligers met elkaar en met anderen ook dingen regelen.

Een financiële vergoeding is iets anders als een bijdrage. Ieder bijdrage is welkom! Denk aan de tijd die je er instopt, een ruimte beschikbaar stellen, een kopje koffie (met koekje). Je kunt bijdragen wat je wil, iedere bijdrage wordt gewaardeerd en iedere bijdrage is even belangrijk. Er is respect voor de tijd en energie die je erin stopt, het draait om de wederkerigheid en elkaar inspireren. 

Als mensen of organisaties een plek voor ons hebben, posters willen ontwerpen of printen, de kosten van een website willen betalen, dan waarderen wij dat zeer. Het ontslaat ons van een hoop financieel en bestuurlijk gedoe. Er is niets wat ons verplicht, er is iets wat ons motiveert. Dat maakt het mogelijk en toegankelijk voor iedereen om aan een dialoog deel te nemen. En dat is precies wat wij willen; we houden van de dialoog doen!