Buiten de lijntjes kleuren

Mark de Weijer

Dynamo doet het!

In tegenstelling tot veel andere instellingen en bedrijven heeft Dynamo Eindhoven weinig moeite enthousiaste vrijwilligers te verwelkomen. Wat is hun geheim, wat doen zij anders dan andere organisaties?

15-11-2021 / Lisette Weekers

Mark de Weijer, o.a. regisseur hier en enthousiaste ambassadeur van Dynamo Eindhoven, licht graag een tipje van de sluier op.

DYNAMO 3

Op de eerste plaats kijken zij vooral naar de persoon: wat zijn de kwaliteiten, waarin kan hij of zij gestimuleerd worden, wat wil je leren en wat is je passie?  Oftewel: wat heb je nodig?

Maar wat doet Dynamo om hun vrijwilligers binnen te krijgen? Ze zoeken samenwerking met anderen zoals het GGZ, het Sint Lucas en andere lokale organisaties. Door de samenwerking met anderen vindt er qua kennis en kunde kruisbestuiving plaats.

Er worden workshops gegeven op middelbare scholen en online zijn zij, maar ook hun vrijwilligers heel actief, wat ook weer nieuwe mensen oplevert. Ook wordt gekeken naar het netwerk van de vrijwilligers: familie en vrienden blijken in de praktijk hele waardevolle aanwinsten te zijn voor Dynamo Eindhoven.

Er wordt gekeken naar de belastbaarheid van de vrijwilliger en naar zijn of haar competenties. Middels ILW (Inspireren, Leren, Werken) worden vrijwilligers gecoacht: “Wat zijn je dromen en je doelen? Waar loop je tegenaan?” Van hieruit wordt verder gebouwd.

Er worden geen strikte vaste uren gehanteerd voor de vrijwilligers. In overleg en uitgaande van de thuissituatie worden afspraken gemaakt m.b.t. flexibel werken.

Van stagiaires van allerlei opleidingen wordt ook veelvuldig gebruik gemaakt: van ICT tot horeca, van social studies tot organisatie-management. Het gebeurt regelmatig dat deze stagiaires na hun stagetijd bij Dynamo Eindhoven als vrijwilliger aan het werk blijven. Vooral ook omdat hetgeen ze tijdens hun stage hebben gedaan hen erg aanspreekt.

Voor veel vrijwilligers is het een belangrijk bijkomend voordeel dat zij, door hun bijdrage ook een sociaal netwerk opbouwen, naast het gevoel gewaardeerd te worden.

Ook binnen niet zo’n jonge, levendige omgeving als Dynamo Eindhoven is men altijd op zoek naar vrijwilligers, zoals b.v. bestuursfuncties bij verengingen. Deze functies worden vaak ingevuld door oudere heren. Probeer er meer een mix van te maken door te proberen jongeren en dames te interesseren. Hou b.v. met de voetbalclub een vergadering in het P.S.V.-stadion.

En dan de vraag die niet werd gesteld, maar waar Mark toch graag een antwoord wilde geven: hoe verbinden we de wereld van de jonge en oude vrijwilligers? B.v. Commit, onderdeel van Dynamo Eindhoven die een VAL training voor kwetsbare ouderen organiseerde.

En tot slot : maak het vooral leuk! Dat kan zijn door regelmatig een feestje te houden, het overleg op een terras te doen of mensen gelegenheid te geven te sporten. Kleur eens buiten de lijntjes en ben creatief!